FB
28.10.2016

Zvýšení minimální mzdy

Myš

Zdroj:  Vláda ČR

Vláda dne 5. října 2016 schválila zvýšení minimální mzdy na 11 tisíc Kč. Zvýšení minimální mzdy bude platné od 1. ledna 2017. Minimální mzda se tedy zvýší o 1.100 Kč z původních 9.900 Kč, a minimální hodinová sazba bude činit 66 Kč.

V daňové oblasti má zvýšení minimální mzdy vliv například na zvýšení limitu pro zdaňování pravidelně vyplácených důchodů na 396.000 Kč (36-ti násobek minimální mzdy, tj. 36 x 11.000 Kč), dále zvýšení minimální mzdy ovlivňuje nárok na daňový bonus poplatníka, na který má poplatník nárok v případě, že má roční příjmy minimálně ve výši 6ti násobku minimální mzdy. Tudíž hranice příjmů pro dosažení na daňový bonus se tímto zvýšila na 66.000 Kč za rok.
Dále se prostřednictvím vyšší minimální mzdy zvyšuje částka slevy za umístění dítěte do předškolního zařízení podle § 35bb zákona o daních z příjmů na hodnotu zvýšené minimální mzdy, tj. 11.000 Kč.
Ve zdravotním pojištění ovlivňuje minimální mzda minimální výši vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění.
Fyzické osoby bez zdanitelných příjmů, tzv. samoplátci, mají povinnost platit minimální pojistné z nové výše minimální mzdy.
Zaměstnancům, kteří jsou z titulu pracovního vztahu účastni na zdravotním pojištění, a kterým v zúčtovacím měsíčním období byla poskytnuta odměna tvořící vyměřovací základ nižší, než 11.000 Kč, bude odvedeno pojistné z minimálního vyměřovacího základu, tj. ve výši nové minimální mzdy. Zaměstnavatel zde provede, tzv. „dopočet do minima“.