FB
29.07.2016

Zrušení zdaňování starobních důchodů při ostatních příjmech nad 840 tis. Kč

Myš

Zdroj: Ústavní soud

Ústavní soud dne 20. 7. 2016 zrušil ustanovení v zákoně o dani z příjmů ohledně zdaňování starobního důchodu u penzistů s vysokými přivýdělky.

Zdanění důchodu pouze těmto poplatníkům je podle Ústavního soudu diskriminační oproti ostatním penzistům. Ústavní soud tak vyhověl návrhu sedmnácti senátorů. Ústavní soudci samotné zdaňování důchodů nepovažují za protiústavní, jelikož volba daňového zatížení je plně v kompetenci zákonodárců. Ale protiústavnost spatřují v rozdílném zdanění dvou skupin důchodců, přičemž rozhodujícím prvkem pro zdanění je pouze výše dalšího příjmu, respektive složení příjmů.
Ústavní soud tak zrušil §4 odst. 3 zákona o dani z příjmu, a to s okamžitou platností po zveřejnění ve Sbírce zákonů, což by mělo být v horizontu několika dní. Díky nové právní úpravě už nebudou podléhat starobní důchody dani z příjmů za zdaňovací období roku 2016 po překročení limitu 840 000 Kč za jiné (další) příjmy.

http://www.usoud.cz/aktualne/uprava-zdaneni-duchodu-pracujicich-duchodcu-je-protiustavni/