Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Zpřísnění institutu nespolehlivého plátce

Zpřísnění institutu nespolehlivého plátce

Zdroj: www.financnisprava.cz, www.du.cz

Od 1. října letošního roku se zpřísnili podmínky pro tzv. nespolehlivého plátce. Finanční správa se snaží postihnout plátce, kteří závažně porušují povinnosti při správě DPH a negativním způsobem takto ovlivňují reálné inkaso daně, běžný chod správy DPH (i ve vazbě na jiné plátce) a v neposlední řadě i rovné konkurenční prostředí na trhu (zneužití výhody získané porušování daňových povinností).

Institut by neměl však postihovat běžného plátce, který se např. dopustil neúmyslného pochybení a jinak své povinnosti plní řádně. Rozhodnutí o nespolehlivém plátci vydává správce daně.

Informace o nespolehlivých plátcích zjistíme na stránkách finanční správy v sekci registr plátců. Pokud bude obchodní korporace obchodovat s nespolehlivým plátcem, ručí za neodvedenou daň DPH nespolehlivého plátce dle § 109 zákona o DPH.

Příjemce zdanitelného plnění může vždy využít tzv. „zvláštní způsob“ zajištění daně“ (§ 109a zákona o DPH) a uhradit daň za přijaté plnění přímo Finančnímu úřadu poskytovatele (hodnotu v základu daně by obchodní korporace poslala nespolehlivému plátci a DPH by zaplatila na příslušný účet finančního úřadu).

Předchozí kritéria, která mohou vést k označení za nespolehlivého plátce:

  • DPH vyměřena/doměřena podle pomůcek a výsledná daňová povinnost činí 500.000,- Kč a více,
  • byl vydán zajišťovací příkaz (po 1. 1. 2013) na DPH a tento nebyl ve lhůtě uhrazen,
  • po dobu nejméně 3 kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši 10 mil. Kč,
  • neuznání plátcem deklarovaného nároku na odpočet, který byl v důsledku porušení povinností snížen správcem daně minimálně o 500.000,- Kč.

Nová (doplněná a upravená) kritéria nespolehlivosti, která mohou vést k označení, platnost od 1. 10. 2014:

  • daň stanovena podle pomůcek opakovaně (min. za 2 zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích)
  • snížení limitu nedoplatku z 10 mil. Kč na 500.000,- Kč
  • nekontaktnost subjektu = nereagování na výzvy a nedoložení požadovaných informací/součinnosti
  • plátce nepodá opakovaně povinná podání na DPH ani na základě výzvy

Platnost od 1. 1. 2015:

  • uvedení nepravdivého údaje ohledně skutečného (reálného) sídla – zaměřeno na virtuální a „home-office“ společnosti
18. Listopad, 2014

Další novinky

09. Říjen, 2020

Novela DPH platná od 1.9.2020

Novela nabývá účinnosti kromě ustanovení § 89 odst. 3 až 20, které se týkající zvláštního režimu pro cestovní službu a nabývají účinnosti...

Detail novinky
09. Říjen, 2020

Daň z nabytí nemovitých věcí se ruší

Zrušení má zpětnou účinnost, a to na ty případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a...

Detail novinky