FB
18.11.2014

Zpřísnění institutu nespolehlivého plátce

Myš

Zdroj: www.financnisprava.cz, www.du.cz

Od 1. října letošního roku se zpřísnili podmínky pro tzv. nespolehlivého plátce. Finanční správa se snaží postihnout plátce, kteří závažně porušují povinnosti při správě DPH a negativním způsobem takto ovlivňují reálné inkaso daně, běžný chod správy DPH (i ve vazbě na jiné plátce) a v neposlední řadě i rovné konkurenční prostředí na trhu (zneužití výhody získané porušování daňových povinností).

Institut by neměl však postihovat běžného plátce, který se např. dopustil neúmyslného pochybení a jinak své povinnosti plní řádně. Rozhodnutí o nespolehlivém plátci vydává správce daně.

Informace o nespolehlivých plátcích zjistíme na stránkách finanční správy v sekci registr plátců. Pokud bude obchodní korporace obchodovat s nespolehlivým plátcem, ručí za neodvedenou daň DPH nespolehlivého plátce dle § 109 zákona o DPH.

Příjemce zdanitelného plnění může vždy využít tzv. „zvláštní způsob“ zajištění daně“ (§ 109a zákona o DPH) a uhradit daň za přijaté plnění přímo Finančnímu úřadu poskytovatele (hodnotu v základu daně by obchodní korporace poslala nespolehlivému plátci a DPH by zaplatila na příslušný účet finančního úřadu).

Předchozí kritéria, která mohou vést k označení za nespolehlivého plátce:

Nová (doplněná a upravená) kritéria nespolehlivosti, která mohou vést k označení, platnost od 1. 10. 2014:

Platnost od 1. 1. 2015: