FB
29.01.2020

Změny v oblasti DPH

Myš

Změny pro rok 2020 jsou spíše atypické, neboť dochází k poklesu sazeb u vybraných zboží a statků, což historicky není příliš obvyklé.

Nejvíce aktuální změna nastala v oblasti dodání tepla a chladu a to k 1. 1. 2020, jež se přesouvá z první snížené sazby (15 %) do druhé snížené sazby (10 %).


Druhá vlna poklesu daní proběhne k 1. květnu 2020 a to hned v několika oblastech. Dochází ke snížení sazby z 15 % na 10 % a to konkrétně v případě pitné vody, vodného a stočného, stravovacích služeb, služeb v oblasti úklidu domácností, služby v oblasti domácí péče nebo také e-knihy. E-knihy se tedy od 1. května 2020 dostávají do stejné sazby jako knihy tištěné, což usnadní přehlednost sazeb v této oblasti.


Daně, u kterých došlo k poklesu sazeb DPH patří do skupiny daní, jež se řadí mezi problematické, a to z důvodu obtížnosti zajištění efektivního výběru daní. Zároveň tento pokles sazeb koreluje se zavedením 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb, jenž má alespoň částečně snížit náklady daňovým subjektům, kterých se tato vlna dotkne.


Součástí novely daňového řádu v oblasti daně z přidané hodnoty je rovněž zavedení zálohy na nadměrný odpočet. Tento podíl bude správce daně vracet daňovému subjektu v podobě zálohy, neboť tuto část nehodlá dále prověřovat. Zároveň v této souvislosti dojde k prodloužení lhůty k vyplacené nadměrného odpočtu o 15 dní, a to ze současných 30 na 45 dní. V praxi lze očekávat, že nadměrné odpočty bude správce daně vracet až o 15 dní později než doposud.


Poslední větší změna nastane v oblasti sankcí za pozdní úhradu daně, jenž je spojována s úroky z prodlení. Dojde ke zrušení pětidenní ochranné lhůty, během které nevznikal úrok z prodlení. Současně dojde jednak ke snížení úroku z prodlení ze současných 16 na 10 % a také k výraznému navýšení částky, ze které se úrok vymáhá. Konkrétně z aktuálních 200 korun dojde k navýšení až na 1 000 korun.

Pokud jde o změny v nadměrném odpočtu a sankcí, tak jejich účinnost očekává ministerstvo financí v průběhu roku 2020.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/vyssi-ochrana-pred-zavislostmi-a-mene-da-36842