07.01.2021

Změny v oblasti daní pro rok 2021

Myš

Zrušení superhrubé mzdy a navýšení slevy na poplatníka

V rámci zrušení superhrubé mzdy dochází v oblasti daně z příjmů fyzických osob ke změně v oblasti sazeb. První sazba ve výši 15 % počítaná z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba ve výši 23 %. Tato druhá sazba de facto nahrazuje solidární zvýšení daně, které bylo zrušeno v rámci daňového baličku. Této sazbě bude podléhat část základu daně nad 141 764 Kč měsíčně, což odpovídá 4násobku průměrné hrubé mzdy v roce 2021. Tyto změny by měli zaznamenat poplatníci již v lednové výplatě.

V rámci daňového balíčku pro rok 2021 dochází také ke změně v oblasti slevy na poplatníka. Pro rok 2021 dochází ke zvýšení slevy na poplatníka o 3 000 Kč a to na 27 840 Kč, přičemž zároveň bylo schváleno zvýšení slevy na poplatníka i pro rok 2022 rovněž růst o 3 000 Kč a to na 30 840 Kč v roce 2022.

Kalkulačka pro výpočet mzdy, a tedy rozdílu mezi lety 2020/2021:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/danova-kalkulacka-mf-40283

 

Stravenkový paušál

V rámci daňového baličku došlo rovněž k zavedení tzv. stravenkového paušálu. Stravenkový paušál je další alternativou zaměstnavatelů poskytovat příspěvek na stravování. Vedle závodního stravování a stravenek budou moci zaměstnavatelé nově využít stravenkový paušál. Tento příspěvek je koncipován jakožto přímá peněžní podpora. Z pohledu zaměstnance je v rámci stravenkového paušálu od daně z příjmů pro zaměstnance osvobozen:

-peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin Pro rok 2021 je horní hranice stravného pro pracovní cesty od 5-12 hodin 108,- Kč.

Osvobozeno je pro zaměstnance 70 % tedy 75,60 Kč. Jakýkoliv příjem zaměstnance poskytnutý ve formě příspěvku na stravování nad tuto částku tak bude podléhat dani z příjmů ze závislé činnosti.

Rozdíl je ovšem u zaměstnavatele. Zaměstnavatel si bude moci uplatnit poskytnutý příspěvek na stravování jako daňově uznatelný náklad v plné výši.

Například pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnancům příspěvek na stravování ve výši 120 Kč za jednu směnu, bude část peněžitého příspěvku ve výši 75,60 Kč osvobozena od daně z příjmů, zbývající částka ve výši 44,40 Kč bude podléhat daním a odvodům jako klasický příjem zaměstnance ze závislé činnosti. Výhodou pro zaměstnavatele je skutečnost, že si celou částku ve výši 120 Kč může uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Pro zaměstnance je však nejvýhodnější vyplacení stravenkového paušálu 75,60 Kč v maximální výši, která nepodléhá zdanění. V tomto případě by se stravenkový paušál promítl do mezd, ale nebylo by odvedeno sociální a zdravotní pojištění a ani daň z příjmů.

Uznatelnost výdajů v boji s koronavirem, podpora rodin s dětmi a EET

Jak firmy, tak i OSVČ si budou moci snížit daňový základ u daní z příjmů mimo jiné také o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v souvislosti s pandemií koronaviru na humanitární a obdobné účely, a to v období od 1. března do 31. prosince 2020.

U daňového bonusu pro děti dojde ke zrušení zastropování částky, tzn., že jeho výše bude vyplácena bez stávajícího omezení do částky 60 300 Kč, jak tomu bylo doposud.

Od nového roku platí až do 31. prosince 2022 odklad povinnosti evidovat tržby. Odklad se týká všech čtyř vln EET, nicméně tržby je možné i nadále evidovat elektronicky, a to dobrovolně.

Limit pro uplatnění odpočtu úroků z úvěru na bydlení

Oproti původnímu návrhu schválenému vládou v rámci zákona rušícího daň z nabytí nemovitých věcí si poplatníci budou moci nadále uplatňovat i v roce 2021 odpočty úroků ze smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně, pouze dochází ke snížení limitu odpočtu pro nově obstarané bytové potřeby od 1. ledna 2021 z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč. Na bytové potřeby obstarané před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 000 Kč, a to včetně pozdějšího refinancování.

Změny v daňovém odepisování hmotného a nehmotného majetku

V rámci hmotného majetku došlo ke zvýšení limitu vstupní ceny, která je pro zařazení do majetku a odepisování určující, a to ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč.

Dále lze využít tzv. mimořádných odpisů, a to u majetku zařazeného do 1. a 2. odpisové skupiny. Majetek zařazený do 1. odpisové skupiny se dle standardních pravidel odepisuje minimálně 3 roky a majetek zařazený do 2. odpisové skupiny minimálně 5 let. Při využití možnosti uplatnění mimořádných odpisů lze majetek zařazený do těchto dvou skupin odepsat rychleji, tj. majetek v 1. odpisové skupině lze plně (tzn. do 100 %) rovnoměrně odepsat za 1 rok a majetek v 2. odpisové skupině lze plně odepsat za 2 roky, přičemž první rok se uplatní rovnoměrné odpisy do výše 60 % vstupní ceny a druhý rok se rovnoměrně uplatní odpisy do výše 40 % vstupní ceny. Tyto mimořádné odpisy lze využít u majetku, který byl pořízen v období od 1.1.2020 do 31.12.2021 a společnost, která jej takto odepisuje, musí být prvním odpisovatelem. Tyto odpisy se stanovují s přesností na celé měsíce, přičemž s odpisováním se začíná následujícím měsícem po dni, ve kterém byly splněny podmínky pro odpisování. Pokud je na takto odpisovaném majetku provedeno technické zhodnocení, nezvyšuje toto jeho vstupní cenu, ale po jeho ukončení se zatřídí do stejné odpisové skupiny jako samotný majetek a odepisuje se standardním způsobem, nikoli prostřednictvím mimořádných odpisů.

Stejně jako limit vstupní ceny určující, zda půjde o hmotný majetek, se zvyšuje i limit pro technické zhodnocení hmotného majetku, a to ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého majetku.

Co se týče nehmotného majetku, pravidla pro daňové odpisy podle Zákona o daních z příjmů byla zcela zrušeny. Nově budou odpisy nehmotného majetku přebírány z účetnictví, tj. budou stanoveny v souladu s pravidly pro dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu Zákona o účetnictví. Účetní odpisy nehmotného majetku budou daňově uznatelným nákladem podle § 24 Zákona o daních z příjmů. Účetní odpisy lze nastavit tak, aby lépe vystihovaly věrný a poctivý obraz opotřebení nehmotného majetku, v rámci současných změn se tedy rozhodlo o jejich plném využití i pro účely daňového odepisování.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.