18.11.2014

Změny v daňových výhodách životního pojištění

Myš

Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Schválené změny vycházejí ze zákona o daních z příjmů § 15 odst. 6 s účinností od 1. 1. 2015. Pojistná smlouva bude muset splňovat novou podmínku pro uplatnění daňového zvýhodnění. Vložené finanční prostředky již nebude možné ze životního pojištění vybírat formou mimořádného výběru.

Cílem úpravy novely je zamezení zneužívání produktu soukromého životního pojištění (SŽP) jako alternativy ke mzdovému ohodnocení zaměstnance bez povinnosti odvodu na sociální a zdravotní pojištění. Mimořádné výběry byly využívány některými zaměstnavateli jako forma odměny k platu. Firmy posílaly zaměstnancům místo vyšší mzdy příspěvky na životní pojištění a zaměstnanci je poté čerpali formou mimořádného výběru, čímž docházelo k obcházení daňové povinnosti, odvodů sociálního a zdravotního pojištění a ke snižování základu zaměstnanců pro budoucí výpočet důchodů.

Nově bude daňová výhoda zachována pouze těm, kteří využívají životní pojištění jako ochranu před riziky spojenou s vytvářením dlouhodobé finanční rezervy na stáří. Klienti budou moci i nadále využívat daňové zvýhodnění. Ke stávajícím podmínkám, jimiž je dovršení 60 let věku klienta v okamžiku výplaty plnění a doba trvání pojištění delší než 60 měsíců však od nového roku přibude i ta, že nebude v průběhu pojištění možné provádět mimořádný výběr. „Pokud bude chtít klient pojišťovny nadále využívat daňové zvýhodnění, bude jeho smlouva převedena na nový režim,“ říká Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven a dodává: „V současné době pojišťovny připravují metodu co nejjednoduššího přechodu stávajících smluv na nové podmínky a včas budou klienta informovat o konkrétním postupu.“

Pokud si pojištění převedou pojistnou smlouvu na nový režim tak, aby splňovala podmínku daňové uznatelnosti, zůstanou jim i nadále zachovány daňové výhody. Díky tomu budou mít i nadále možnost odečítat ze základu daně až 12 000 Kč ročně a přijímat daňově zvýhodněné příspěvky od zaměstnavatele.

V případě ponechání stávající pojistné smlouvy beze změny nebudou moci klienti, jejichž smlouva umožňuje předčasný výběr prostředků, uplatnit daňové zvýhodnění. Zaměstnavatel jim na takovou smlouvu sice může dále přispívat, ale příspěvek se bude chovat jako mzda s povinností odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění.

Pro zaměstnavatele nedochází přijetím novely zákona k žádným změnám. Zaměstnanec mu doloží potvrzení, že jeho pojistná smlouva splňuje i po 1. 1. 2015 podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění. Zároveň je povinen svého zaměstnavatele informovat o případném porušení podmínek, například při předčasném vypovězení smlouvy. V takovém případně pak zaměstnanec musí dodanit všechny částky, které si uplatnil jako daňový odpočet, a to za 10 let nazpět, nově včetně příspěvků zaměstnavatele poskytovaných od 1. 1. 2015.

Klienti by měli vyčkat na informace od pojišťovny a řídit se jejími pokyny. „Dá se očekávat, že připravované legislativní změny využijí někteří zprostředkovatelé, motivovaní vidinou další provize, a budou přesvědčovat klienta, aby stávající smlouvu zrušil a uzavřel si novou. V žádném případě nedoporučuji smlouvy životního pojištění předčasně ukončovat, téměř vždy je to pro klienta nevýhodné,“ varuje Tomáš Síkora a doplňuje: „Při předčasném ukončení smlouvy soukromého životního pojištění dochází k porušení podmínek daňového zvýhodnění. Pokud si klient nechá vyplatit odkupné, je pak povinen provést dodanění všech částek, o které si v předchozích letech snížil základ daně.“

V případě, že si chce klient ponechat možnost mimořádného výběru a zároveň čerpat daňové výhody, je pro něho nejlepším řešením ponechat si původní smlouvu ve stávajícím režimu s možností mimořádných výběrů a uzavřít si novou smlouvu, která bude splňovat podmínky pro čerpání daňové výhody a na niž může přispívat jeho zaměstnavatel.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.