23.06.2014

Změny pro obchodní korporace v nové úpravě zákona

Myš

Zdroj: Daně a účetnictví, du.cz; zpráva Ministerstva spravedlnosti ČR

Jak jsme již avizovali, 1. ledna 2014 vstoupil v platnost zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK) a nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ). Tyto zákony přinesly změny u společností, které byly založeny do konce roku 2013 a které se musí přizpůsobit této právní úpravě. Přehled změn, které je třeba realizovat do konce června 2014, uvádíme níže.

1. Úprava společenských smluv nebo stanov

Do 30. 6. 2014 je nutné uvést zakladatelské smlouvy do souladu s novou právní úpravou. Nové znění zakladatelského dokumentu musí následně každá společnost založit do sbírky listin obchodního rejstříku. V případě nesplnění těchto úprav hrozí korporacím zrušení společnosti s likvidací rozhodnutím soudu.

2. Souběh pracovněprávního vztahu statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu obchodní společnosti od 1. 1. 2014

Změny se týkají též tzv. smluv o výkonu funkce, na jejichž základě je jednatelům, prokuristům a členům jiných statutárních orgánů ve společnostech vyplácena odměna za výkon funkce. Je stanoveno, že není-li výslovně sjednána odměna za výkon funkce, platí, že funkce je vykonávána bezplatně. ZOK dále stanovuje, že výčet náležitostí ujednání o odměně je považován za kogentní, tedy jej není možné dohodou stran měnit (stejně jako všechna ostatní ustanovení ZOK týkající se smlouvy o výkonu funkce)

3. Zřízení internetových stránek pro akciové společnosti

Akciové společnosti musí povinně zřídit webové stránky a musí na nich zveřejňovat vybrané údaje: jméno společnosti, její sídlo, IČ a zápis v obchodním rejstříku, včetně oddílu a vložky. Na webu pak musí být dostupná také řada dokumentů. U akciových společností je důležitá především pozvánka na valnou hromadu, která musí být na internetu nejméně 30 dní před jejím konáním. Uveřejněním pozvánky na internetu se přitom pozvánka považuje za doručenou akcionářům, kteří vlastní akcie na majitele. Nové úpravě proto musí vyhovět hned 1. ledna. Firmám, které tak neučiní, hrozí nejenom pokuta až 100 tisíc korun, ale především neplatnost jejich valné hromady.

4. Některé změny - společnost s ručením omezeným

Nejpoužívanější forma obchodní společnosti u nás, ZOK liberalizuje dosavadní úpravu:

5. Akciová společnost

Je z velké části regulována evropským právem, proto je méně přístupná úpravám;

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.