FB
25.07.2019

Změna v zaokrouhlování DPH

Myš

Daňový balíček 2019, o kterém jsme Vás již několikrát informovali obsahuje mimo jiné také
změny ve způsobu výpočtu, respektive zaokrouhlování DPH, přičemž přechodné ustanovení,
které umožňuje počítat daň dle dřívějších předpisů pozbyde účinnosti 30. 9. 2019.


Daňový balíček 2019, který obsahoval i novelu zákona o DPH nově stanovuje, že koeficienty
pro výpočet daně z částky včetně daně se již nezaokrouhlují na 4 desetinná místa. Pro
příklad uvádíme, že například 21% daň z částky 242 Kč již nečiní 42, 0112 Kč (při použití
koeficientu 0,1736), ale 42 Kč.


Další změnou je, že daň z přidané hodnoty již není možné zaokrouhlovat na celé koruny a
rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně. Pokud budeme mít například základ
daně 1980 Kč, tak při použití nové úpravy již není možné stanovit 21% daň jako 416 Kč, ale
415,8 Kč.


Poslední změnou v rámci zaokrouhlování, na kterou upozorňujeme, je, že při platbě v
hotovosti je přípustné rozdíl, který plyne ze zaokrouhlení, vyloučit ze základu daně. Jako
příklad uvádíme situaci, kdy bude hotově hrazena faktura například ve výši 1197,9 (DPH ve
výši 207,9 Kč a základ daně 990 Kč) částkou 1198 Kč. V tomto případě se zaokrouhlení 0,10
Kč ponechá mimo zdanění.