FB
29.07.2016

Změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí

Myš

Autor: Senát Parlamentu ČR

Poslanecká sněmovna a nyní i Senát schválili návrhy zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tento návrh zákona obsahuje zásadní změnu, a to v osobě poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Nově bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci a tím zanikne institut ručení.

Další významnou změnou je osvobození nabytí nemovitých věcí územními samosprávnými celky. Zdanění případů, kdy poplatníkem je územní samosprávný celek není ani důvodné, ani účelné, neboť by znamenalo pouze transfer peněžních prostředků mezi jednotlivými veřejnými rozpočty. Obce a kraje nebudou v těchto případech ani podávat daňové přiznání.
Podstatnou změnou, kterou návrh zákona přináší, je zjednodušení určení základu daně u směny nemovitých věcí, kdy se nově navrhuje při určování sjednané ceny přihlížet pouze k případnému doplatku. Významnou změnou je také úprava koncepce osvobození nových staveb a jednotek. Nově se navrhuje toto osvobození vztahovat na první úplatné nabytí stavby a jednotky dokončené nebo užívané.
Jelikož návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou i Senátem, čeká návrh už jen na podpis prezidenta (neočekává se vrácení zákona). Účinnost zákona je stanovena na první dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Je tudíž pravděpodobné, že účinnost zákon nabyde ještě v letošním roce. Pokud by návrh zákona podepsal prezident a ještě v červenci by byl zákon vyhlášen ve sbírce zákonů, budou výše uvedené změny v dani z nabytí nemovitých věcí účinné od 1. října 2016.