FB
07.02.2022

Změna limitu osvobození stravenkového paušálu od daně z příjmů fyzických osob

Stravenkový paušál, který je možné poskytovat zaměstnavatelem zaměstnancům jako alternativu příspěvku na stravování, je do určitého limitu u zaměstnance osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.

Myš

Stravenkový paušál je na straně zaměstnance od daně osvobozen do částky 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Výše stravného se odvíjí od délky pracovní cesty, přičemž jiné limity jsou stanoveny pro zaměstnance v soukromé sféře a jiné pro zaměstnance odměňované platem (tj. pracující ve státní sféře).

Délka pracovní cesty Hranice stravného pro zaměstnance odměňované platem
  2021 2022
5-12 hodin 91-108 Kč 99-118 Kč
Déle jak 12 hodin, nejvýše však 18 hodin 138-167 Kč 151-182 Kč
Déle jak 18 hodin 217-259 Kč 237-283 Kč

V roce 2021 tak bylo na straně zaměstnance možné od daně osvobodit stravenkový paušál do výše 75,6 Kč (70 % z 108 Kč). V roce 2022 se tento limit zvyšuje na 82,6 Kč (70 % ze 118 Kč).
Pokud zaměstnavatel poskytne peněžní příspěvek ve formě stravenkového paušálu vyšší, pak částka, která převyšuje tento limit, vstupuje do základu daně pro účely daně z příjmů a také do vyměřovacího základu pro sociální zabezpečení a pro zdravotní pojištění.