15.01.2024

Zaměstnanecké benefity 2024 – daňová (ne)uznatelnost, osvobození a kdy dodanit

Daňový balíček přináší pro rok 2024 celou řadu změn v oblasti zdanění zaměstnanců a řeší tedy i problematiku zaměstnaneckých nepeněžních benefitů.

Myš

Stravování zaměstnanců
Mění se pravidla pro osvobození stravování v nepeněžité podobě. Nově nebude již stravování na pracovišti osvobozeno neomezeně, ale zavádí se limit, a to ve výši 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnanci za pracovní cestu 5–12 hodin. Horní hranice činí 166 Kč, tzn. limit pro osvobození ve výši 70 % činí u zaměstnance 116,2 Kč. Toto osvobození platí pro stravenky, stravenkový paušál či závodní stravování na pracovišti. Podmínkou pro nárok na toto osvobozené stravování je výkon práce alespoň 3 hodiny a zároveň nedošlo ke vzniku nároku na stravné z pozice pracovní cesty. Jde také poskytnout druhý příspěvek v jednom pracovním dni, pokud daný zaměstnanec vykonával práci alespoň 11 hodin. Zde nově lze od 1.1.2024 poskytnout také 2x stravenkový paušál.
U zaměstnavatele je tento příspěvek daňově uznatelný náklad bez omezení. Nadále platí, že tento nárok zaměstnanců musí být písemně upraven vnitřní směrnicí, předpisem či například kolektivní smlouvou.
Ostatní typy benefitů v oblasti stravování jsou podrobně rozepsány v metodické informaci GFŘ, jde o pracovní snídaně, obědy nebo večeře nebo jídlo a nápoje k dispozici na pracovišti.


Sportovní vybavení na pracovišti
Metodická informace k benefitům se také zabývá sportovním vybavením na pracovišti. Sportovní vybavení, které slouží ke zlepšení pracovní výkonnosti zaměstnance, případně k jeho odreagování, nebude u zaměstnance předmětem daně. Zde spadá dle metodické informace například rotoped, činky, fotbálek, šipky a jiné. 
Podmínky, aby sportovní vybavení nebylo předmětem daně u zaměstnance:
- využíváno v souvislostí se zaměstnáním. Tedy v průběhu pracovní doby, těsně před či těsně po pracovní době,
- vybavení má sloužit k odreagování, snížení stresu, k lepší efektivitě na pracoviště atd.,
- cílem tohoto vybavení nemá být primárně zlepšení fyzické a tělesné kondice jedince,
- sportovní vybavení se musí nacházet na pracovišti daného zaměstnavatele. Nikoliv například v komerčních prostorech.


U zaměstnavatele je sportovní vybavení na pracovišti daňově uznatelný náklad, pokud právo na tento benefit je zakotveno v kolektivní smlouvě, interní směrnici zaměstnavatele nebo v pracovní smlouvě.
Jiný přístup je pak vykládán u vybavení a služeb, které by měly charakter komerční služby. Toto vybavení či služby by u zaměstnance byly osvobozeny do výše poloviny průměrné mzdy, nad tuto částku by se jednalo o zdanitelný příjem zaměstnance. Průměrná mzda pro rok 2024 je stanovena na 43 967 Kč a její polovina činí 21 983 Kč. Zde dle výkladu spadá například kurz jógy, masáž či například plnohodnotné sportoviště. Pro zaměstnavatele je takto poskytnutý benefit daňově neuznatelným nákladem do částky, do které má tento benefit zaměstnanec osvobozený (čili do částky poloviny průměrné mzdy), nad tuto částku jde u zaměstnavatele o daňově uznatelný náklad, pokud právo na tento benefit je zakotveno v kolektivní smlouvě, interní směrnici zaměstnavatele nebo v pracovní smlouvě.


Ostatní benefity
Dosud platilo osvobození u poskytnutí zboží a služeb zdravotního či léčebného charakteru, poskytnutí rekreace a zájezdu (do výše 20 000 Kč), použití předškolního zařízení a sportovních zařízení, poskytnutí vstupenek na kulturní či sportovní akce, poskytnutí tištěných knih.
Od zdaňovacího období roku 2024 bude vrchní hranice osvobození u těchto nepeněžních zaměstnaneckých benefitů, a to v úhrnu do výše poloviny průměrné měsíční mzdy. Do částky 21 983 Kč se tak tyto nepeněžní benefity nebudou na straně zaměstnance danit. Jakmile dojde k překročení oné hranice, pak tento příjem bude podléhat dani z příjmu a rovněž také odvodům na sociální a zdravotní.


Pochopitelně musí dojít ke změně i na straně zaměstnavatele a to následovně:
- výše poskytnutých benefitů zaměstnanci do limitu poloviny průměrné mzdy bude daňové neuznatelný náklad,
- výše poskytnutých benefitů zaměstnanci nad limit poloviny průměrné mzdy bude daňově uznatelný náklad.


Sportovní nebo kulturní akce pořádané zaměstnavatelem
Konsolidační balíček přichází s novým typem osvobozených příjmů u zaměstnance, a to plynoucích z účasti na sportovních či kulturních akcích pořádaných zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků. Zde je potřeba zdůraznit, že se musí jednat o akci pořádanou zaměstnavatelem. Do této kategorie bude spadat například vánoční večírek nebo teambuildingy. Tyto akce budou posuzovány zvlášť a nebudou se tedy započítávat do limitu zaměstnance pro osvobození nepeněžních plnění.


Ruší se následující osvobození u:
- nepeněžního plnění v podobě rekreace a zájezdu dříve osvobozené do výše 20 000 Kč budě nově spadat do limitu poloviny průměrné mzdy,
- daru od zaměstnavatele do výše 2 000 Kč,
- daňového zvýhodnění u tzv. manažerských bytů – neplatí pro osoby, které mají v těchto nemovitostech k 31.12.2023 bydliště,
- nadlimitních stravenek,
- sociální výpomoci při překlenutí mimořádných situací,
- poukázek do obchodů, čí dárkových karet.


Změny se nedotknou všech zaměstnaneckých benefitů
- Nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele – zůstávají i nadále u zaměstnance osvobozena od zdanění, u zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad.
- Hodnota nealkoholických nápojů poskytnutých zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti je i nadále u zaměstnance osvobozena od zdanění za podmínky, že u zaměstnavatele jde o nedaňový náklad nebo jsou poskytována z fondu. 
- Příspěvek zaměstnavatele na životní nebo penzijní pojištění zaměstnanci v úhrnné výši do 50 000 Kč ročně – při splnění podmínek daných zákonem jde o daňově uznatelný náklad zaměstnavatele, u zaměstnance je osvobozeno od zdanění.


Na závěr bychom chtěli doporučit všem zaměstnavatelům, aby se na novou úpravu připravili a vyhodnotili, jakým způsobem budou hodnotu nepeněžních benefitů sledovat.


Podrobnější informace viz https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/f-novinky/Metodicka-informace-k-zamestnaneckym-benefitum-od-1-ledna-20.pdf 
 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.