19.04.2014

Zaměstnanecké benefity

Myš

Zaměstnanecké benefity přináší výhody malým i velkým firmám. Správnou volbou můžete dosáhnout zvýšení spokojenosti a motivace zaměstnanců, upevnit jejich loajalitu a pocit sounáležitosti s firmou. Často se z benefitů neodvádí daň z příjmu, odvody sociálního a zdravotního pojištění. Přínosná hodnota pro zaměstnance má tak mnohem vyšší cenu, zaměstnavatele naopak odměňování benefity nestojí z daňového hlediska tolik peněz. Plnění mohou být peněžitá i nepeněžitá. Níže přinášíme přehled zaměstnaneckých výhod i s jejich dopadem na daň z příjmů a odpočet DPH.

DRUH PLNĚNÍ DAŇ Z PŘÍJMU ODPOČET DPH
ZAMĚSTNANEC ZAMĚSTNAVATEL
Poskytnutí firemního vozidla k soukromým účelům zdanitelný příjem § 6/6 daňový náklad   poměrný odpočet
Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a soukromé životní pojištění zaměstnance do 30 tis. Kč ročně osvobozeno § 6/9 p) daňový náklad § 24/2 p) ne
Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a soukromé životní pojištění zaměstnance nad 30 tis. Kč ročně zdanitelný příjem   daňový náklad § 24/2 p) ne
Úhrada předplatního kupónu (jízdenek) na cesty do/ze zaměstnání zdanitelný příjem   nedaňový náklad   ne
Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání zajištěná zaměstnavatelem zdanitelný příjem   daňový náklad § 24/2 j) 5. ne
Cestovní náhrady v limitu podle zákoníku práce není předmětem daně § 6/7 a) daňový náklad § 24/2 k) ano
Cestovní náhrady nad limit zákoníku práce zdanitelný příjem   daňový náklad § 24/2 zh) ano
Prodej výrobků nebo poskytnutí služby za cenu nižší, než je obvyklá zdanitelný příjem § 6/3 daňový náklad   ano
Náhrada mzdy v limitu podle zákoníku práce § 192 osvobozeno § 6/9 t) daňový náklad § 24/2 p) -
Náhrada mzdy za první tři dny pracovní neschopnosti zdanitelný příjem   daňový náklad   -
Odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele včetně rekvalifikace - nepeněžní plnění osvobozeno § 6/9 a) daňový náklad § 24/2 j) 3. ano
Odborný rozvoj zaměstnanců nesouvisející s předmětem činnosti zaměstnavatele - nepeněžní plnění poskytnuté z fondů, resp. nedaňových nákladů osvobozeno   nedaňový náklad § 25/1 h) 2. ne
Stravování zaměstnanců (např. formou stravenek) v limitu podle ZDP - nepeněžní plnění osvobozeno §6/9 b daňový náklad § 24/2 j) 4. ano
Stravování zaměstnanců (např. formou stravenek) nad limit podle ZDP - nepeněžní plnění osvobozeno   nedaňový náklad § 25/1 j) ano
Nealkoholické nápoje spotřebované na pracovišti - nepeněžní plnění poskytnuté z fondů, resp. nedaňových nákladů osvobozeno § 6/9 c) nedaňový náklad § 25/1 zm) ne
Hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi není předmět daně § 6/7 b), paušál podle ZDP § 6/8 daňový náklad § 24/2 x) ano
Hodnota mycích, čistících a dezinfekčních prostředků není předmět daně § 6/7 b), paušál podle ZDP § 6/8 daňový náklad § 24/2 x) ano
Hodnota ochranných nápojů poskytovaných v rozsahu stanoveném (např. zákoník práce § 104), pitná voda není předmět daně § 6/7 b), paušál podle ZDP § 6/8 daňový náklad § 24/2 p) ano
Příspěvek na rekreaci do 20 tis. Kč - nepeněžní plnění poskytnuté z fondů, resp. nedaňových nákladů osvobozeno § 6/9 d) nedaňový náklad §25/1 h) 1. ne
Příspěvek na rekreaci nad 20 tis. Kč - nepeněžní plnění poskytnuté z fondů, resp. nedaňových nákladů zdanitelný příjem   nedaňový náklad §25/1 h) 1. ne
Sportovní akce a kulturní pořady - nepeněžní plnění poskytnuté z fondů, resp. nedaňových nákladů osvobozeno § 6/9 d) nedaňový náklad §25/1 h) 1. ne
Využití zdravotnických, rekreačních, vzdělávacích sportovních a tělovýchovných zařízení - nepeněžní plnění poskytnuté z fondů, resp. nedaňových nákladů osvobozeno § 6/9 d) nedaňový náklad § 25/1 h) 2. ne
Dary do výše 2 tis. ročně - nepeněžní plnění poskytnuté z fondů, resp. nedaňových nákladů osvobozeno § 6/9 g) nedaňový náklad § 25/1 j) ne
Nepeněžní dary nad 2 tis. ročně a peněžní dary zdanitelný příjem   nedaňový náklad § 25/1 j) ne
Přechodné ubytování - nepeněžní plnění do 3,5 tis. měsíčně (obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště) osvobozeno § 6/9 i) daňový/nedaňový § 24/2 j) 5. / §25/1 k) náklad ne
Přechodné ubytování - nepeněžní plnění nad 3,5 tis. měsíčně zdanitelný příjem   daňový/nedaňový náklad § 24/2 j) 5. / §25/1 k) náklad ne
Zvýhodněné půjčky na bytové účely a překlenutí tíživé finanční situace - poskytnuté z fondů, resp. nedaňových nákladů osvobozeno § 6/9 o) nedaňový náklad   ne
Práva zaměstnanců podle kolektivní smlouvy podle plnění   daňový náklad § 24/2 j) 5. ne
Členský příspěvek zaplacený za zákonné členství zaměstnance zdanitelný příjem   daňový náklad §24/2 d) 3., § 24/2 p) ne
Členský příspěvek zaplacený za dobrovolné členství zaměstnance zdanitelný příjem   daňový/nedaňový náklad   ne
Náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce není předmět daně § 6/7 d) daňový náklad   ne
Pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby a za jednatele společnosti s ručením omezeným z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce zdanitelný příjem   nedaňový náklad §25/1 d) ne
Příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy osvobozeno § 6/9 l) daňový náklad § 24/2 zu) ne

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.