FB
06.01.2022

Výše zálohy na pojistné

Minimální výše zálohy se v roce 2022 stanoví z vyměřovacího základu, který činí 50 % průměrného daňového základu dosaženého v předchozím kalendářním roce. Úhrn předpisů záloh  v kalendářním roce nemůže být vyšší, než maximální vyměřovací základ stanovený pro tento rok. Maximální roční vyměřovací základ pro rok 2022 činí 1 867 728 Kč.

Myš

Záloha na pojistné činí 29,2 % měsíčního vyměřovacího základu, tzn., že maximální záloha (při výkonu hlavní i vedlejší činnosti) činí 45 449 Kč.


Minimální měsíční vyměřovací základ pro zálohu v roce 2022 u OSVČ vykonávající hlavní SVČ činí 9 728 Kč, minimální záloha činí 2 841 Kč.


Minimální měsíční vyměřovací základ pro zálohu v roce 2022 u OSVČ vykonávající vedlejší SVČ činí 3 892 Kč, minimální záloha činí 1 137 Kč.


OSVČ, která v roce 2021 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost (dále jen „SVČ“) s povinností platit zálohy na pojistné (dále jen zálohy) a tuto činnost vykonává nadále i v roce 2022 a pokud u ní nedojde k žádné změně (např. k ukončení a znovuzahájení činnosti, ke změně charakteru činnosti z hlavní na vedlejší či naopak), platí zálohy v roce 2022 do měsíce, ve kterém bude nebo by měl být podán Přehled o příjmech a výdajích za rok 2021 (dále jen „přehled“) ve stejné výši jako v roce 2021. 

Pokud OSVČ platí minimální zálohy, tak novou vyšší minimální zálohu bude platit po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021. 

Zdroj: https://www.cssz.cz/zalohy-na-pojistne-na-duchodove-pojisteni