FB
22.12.2015

Upřesnění informace o druhu kontrolního hlášení od GFŘ

Myš

Milí klienti,
dne 18. 12. 2015 jsme obdrželi od GFŘ vyjádření ohledně druhu KH v případě rychlých odpovědí na výzvu.
Jejich stanovisko Vám předkládáme.

Dotaz:
Jaký druh kontrolního hlášení zvolit, pokud bude subjekt zasílat rychlou odpověď na výzvu:
• V případě odpovědi „Nemám povinnost podat KH“ se jedná o řádné kontrolní hlášení, jelikož mu nepředcházelo žádné podání?
• V případě odpovědi „Potvrzuji správnost naposledy podaného KH“ se bude jednat o následné kontrolní hlášení, protože řádné už bylo podáno?

Odpověď GFŘ:
V případě využití volby „Rychlá reakce na výzvu“ obsahující výběr z dvou možností: „Nemám povinnost podat KH“ nebo „Potvrzuji správnost naposledy podaného KH“, je samozřejmě v záhlaví formuláře KH povinnost uvést druh podávaného KH, kromě dalších povinných položek k vyplnění při této variantě. V obou případech při volbě z rychlé reakce na výzvu správce daně se jako druh KH označí „řádné“ KH. Nicméně využitím těchto výše zmíněných variant dochází k tzv. „nulovému podání KH“, které je bráno jako oficiální reakce na výzvu správce daně, jejíž číslo jednací se rovněž uvede do příslušného pole v záhlaví formuláře KH (povinná položka při této volbě).

Důležité upozornění pro účastníky školení 11. a 15. 12. 2015 na téma "Kontrolní hlášení a novinky v DPH 2016":
Tímto sdělením opravujeme informaci, kterou máte uvedenou v podkladech ze školení!!!