FB
29.08.2016

Úprava přiznání k DPH a KH v souvislosti s novelou zákona o DPH

Myš

Autor: financnisprava.cz

V důsledku novelizace zákona o DPH provedené zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona s účinností od 29. 7. 2016, dochází k nutnosti úprav formulářů daňového přiznání k DPH, pokynů k vyplnění přiznání k DPH a obdobně i pro kontrolní hlášení. Podotýkáme, že předmětné změny souvisí výhradně s novelizací zákona o DPH a nezakládají důvod ke změně specifikace XML struktury příslušných formulářů.

Přiznání k DPH
Přiznání k dani z přidané hodnoty (tiskopis 25 5401) – vzor 20
Nový vzor je možné použít i pro zdaňovací období před účinností novely.
Změny provedeny na řádcích:
ř. 7+8 „Dovoz zboží (§ 23)“
ř. 62 „Daň na výstupu (součet 1 až 13 - 61 + daň podle § 108 jinde neuvedená“.

Pokyny k vyplnění přiznání k DPH (25 5412) – vzor 16
Úpravy na řádcích 7 a 8, 12 a 13, 62 a v části pro neplátce body 3 a 4.
Vzhledem k povinnosti elektronické formy podání zakotvené pro plátce DPH v § 101a zákona o DPH nebudou z tohoto titulu žádné z tiskopisů pro účely DPH vydávány tiskem. K dispozici budou pouze ke stažení v elektronické podobě na webových stránkách Finanční správy.

Kontrolní hlášení
Dochází k úpravě popisu oddílu A.2.:
A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b), c) a d) (§ 24, § 25) (v případě plnění podle § 108 odst. 1 písm. d) jde o plnění přijatá od 29.7.2016)

Aktualizované Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 16. 8. 2016 jsou k dispozici v příslušné sekci „Soubory ke stažení“. Pro lepší přehlednost obsažených změn připojujeme rovněž i samostatný dokument „Přehled změn v pokynech k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 16. 8. 2016“ a aktualizovaný právní rámec.