FB
04.01.2023

Upozornění pro registrované bankovní účty vedené u Equa bank

14.11.2022 došlo ke sloučení Equa bank, a.s. a Raiffeisenbank, a.s. Od tohoto data začalo období 6 měsíců, po které se sice čísla účtu nemění, ale kromě původního kódu banky 6100 platí i nový kód banky 5500. Po uplynutí tohoto období bude platit pouze nový kód banky 5500.

Myš

Registrované daňové subjekty, které mají u správce daně registrován účet vedený u Equa bank, by tak měly z titulu oznamovací povinnosti (§ 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů) nahlásit změnu u registrovaného účtu. Změnu údajů, tedy i čísla účtu, je daňový subjekt povinen oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Oznámení lze zaslat prostřednictvím tiskopisu „Oznámení o změně registračních údajů“, který je k dispozici jak v elektronické podobě v aplikacích Elektronická podání pro finanční správu nebo Online finanční úřad, tak i v listinné podobě na všech finančních úřadech.