FB
19.07.2015

Uplatnění DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek SDEU C-7/13 Skandia America Corp.

Myš

Zdroj: Komora daňových poradců

Generální finanční ředitelství vydává Informaci k uplatnění DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-7/13 Skandia America Corp.

Rozsudek se týkal daňového režimu služeb poskytovaných zřizovatelem své provozovně, která je součástí skupiny pro účely daně zpřidané hodnoty. Vnitrostátní soud se v předběžné otázce tázal, zda poskytování služeb mezi zřizovatelem a pobočkou podléhá/nepodléhá DPH. Dle SDEU služby poskytované zřizovatelem usazeným ve třetí zemi jeho provozovně usazené v některém z členských států představují zdanitelná plnění, pokud je tato provozovna členem skupiny.

GFŘ uvádí, že pokud se provozovna stane součástí skupiny, která je dle zákona o DPH brána za jedinou osobu povinnou k dani, musí se s touto provozovnou nakládat jako sesoučástí skupiny. GFŘ dodává, že plnění poskytovaná zřizovatelem provozovně se považují za plnění poskytovaná celé skupině a tato plnění se nepovažují za plnění vnitropodniková a hodnotí se jako plnění od jiné osoby. Přičemž GFŘ dodává, že není rozhodující, zda se sídlo zřizovatele či provozovna nachází na území EU nebo ve třetí zemi.