FB
28.10.2015

Tuzemské cestovní náhrady

Myš

Zdroj: zákoník práce, www.penize.cz, www.finance.cz, www.kodap.cz

Podle zákoníku práce mají zaměstnanci vyslaní na pracovní cestu zaměstnavatelem nárok na cestovní náhrady (ve výši prokázané zaměstnancem). Cestovní náhrady mají stanovené minimální a maximální stropy sazeb. Výši určuje vyhláškou Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud zaměstnanec k pracovní cestě použije soukromé vozidlo, má nárok na proplacení pohonných hmot a náhradu za opotřebení vozidla.

Níže uvádíme stručný přehled údajů důležitých pro správné stanovení výše tuzemských cestovních náhrad.
 

Sazby tuzemského stravného
Období trvá-li pracovní cesta
5 až 12 hodin
trvá-li pracovní cesta
déle než 12, nejdéle
však 18 hodin
trvá-li pracovní cesta
déle než 18 hodin
od 01/2015 69 - 82 Kč 104 - 125 Kč 163 - 195 Kč
od 01/2014 67 - 80 Kč 102 - 123 Kč 160 - 191 Kč
od 01/2013 66 - 79 Kč 100 - 121 Kč 157 - 188 Kč

 

Sazby náhrad za používání soukromých motorových vozidel
Období jednostopá vozidla
a tříkolky
osobní silniční
motorová vozidla
od 01/2015 1,00 Kč/km 3,70 Kč/km
od 01/2014 1,00 Kč/km 3,70 Kč/km
od 01/2013 1,00 Kč/km 3,60 Kč/km

Průměrná výše náhrady v případně neprokázání skutečných cen pohonných hmot za rok 2015 - výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty od 1.1.2015:

Vzorec pro výpočet náhrady za používání soukromých vozidel:
Náhrada na 1 km = 3,70 Kč + Průměrná spotřeba dle technického průkazu na 100 km/ 100 * Cena pohonných hmot

Průměrnou spotřebu zjistíme na technickém průkazu vozidla a použije se údaj spotřeby dle níže uvedené tabulky:

Počet údajů o spotřebě
pohonných hmot
v technickém průkazu vozidla
Norma ES Údaj o spotřebě PHM
relevantní pro výpočet
jízdních údajů
0   údaj z TP vozidla shodného typu
1 nebo 2   aritmetický průměr
3 80/1268/EHS aritmetický průměr
93/116/ES třetí údaj
1999/100/ES třetí údaj
2004/3/ES třetí údaj
jiná norma aritmetický průměr
norma neuvedena aritmetický průměr
4   aritmetický průměr

KRÁCENÍ STRAVNÉHO

Pokud při pracovní cestě bylo zaměstnanci poskytnuto jídlo (musí však mít charakter snídaně, oběda nebo večeře), které zaměstnanec nehradí ani z části, pak se stravné snižuje až o hodnotu:

Na stravné nemá zaměstnanec nárok, pokud mu během pracovní cesty, která trvá: 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.