FB
09.07.2021

Testování ve firmách

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo s účinností od 1. července 2021 o zrušení povinného testování zaměstnanců či OSVČ a toto testování je nadále umožněno výhradně na dobrovolné bázi. 

Myš

Zároveň od 9. 7. 2021 platí ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které nařizuje zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků zamezit vstupu na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele osobám, které strávily déle než 12 hodin, nebo v případě sousedních zemí České republiky 24 hodin, mimo území České republiky, pokud tyto osoby v souladu s tímto ochranným opatřením současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 podle tohoto ochranného opatření; povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na:


a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování,
b) občany ČR a občany Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování,
c) osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech.


https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zamestnance-a-zamestnavatele/ 


https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/