FB
07.01.2021

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani na rok 2021

Myš

Ministerstvo financí promíjí příslušenství daně z nemovitých věcí a silniční daně, a to až do 1. dubna 2021. To znamená, že termín pro podání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční se posouvá z 1.2.2021 na 1.4.2021 bez rizika sankce spojené s pozdním podáním. Doplatek na dani silniční je tedy třeba uhradit do 1.4.2021. Splatnost daně z nemovitostí (celá částka, případně první splátka) zůstává stejná, tj. do 31.5.2021 (případná druhá splátka pak do 30.11.2021).

Povinnost podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí vzniká každému poplatníkovi, který v průběhu předešlého zdaňovacího období, tedy v průběhu roku 2020, pozbyl nebo naopak nabyl nemovité věci.