Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Studium za doby trvání služebního poměru

Studium za doby trvání služebního poměru

Zdroj: Sdělení Generálního finančního ředitelství

V návaznosti na množící se dotazy veřejnosti k výkladu ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, které mimo jiné stanovuje, že soustavnou přípravou dítěte na budoucí povolání se považuje studium na středních a vysokých školách v České republice s výjimkou studia za trvání služebního poměru, požádalo Generální finanční ředitelství o výklad daného ustanovení Ministerstvo práce a sociálních věcí, do jehož kompetence výklad příslušného zákona spadá.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve svém stanovisku uvedlo následující:
„Definice soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání se vztahuje k pojmu „nezaopatřené dítě“ podle § 11 zákona č. 117/1995 Sb., toto nezaopatřené dítě má poté nárok na dávky státní sociální podpory. Smyslem úpravy, kterou bylo z pojmu soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání vyloučeno studium za trvání služebního poměru, bylo, že osoby ve služebním poměru jsou na základě služebního vztahu finančně zajištěny i v době studia, nejsou tedy nezaopatřenými dětmi. Z tohoto pohledu je zřejmé, že by se platná úprava neměla týkat služebního poměru podle zákona o státní službě. Zde nejde o finanční zajištění tak, jako u jiných služebních vztahů. Aktuálně se připravuje novela zákona č. 117/1995 Sb., ve které bude výslovně uvedeno, že za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se nepovažuje studium za trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání. Smyslem úpravy je vyloučit služební poměr podle zákona o státní službě, neboť jak je výše uvedeno, pokud je osoba ve služebním poměru jako příslušník bezpečnostních sborů či voják z povolání, je finančně zajištěna na základě služebního vztahu i v době studia. Bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace.“

Na základě výše uvedeného Generální finanční ředitelství sděluje, že u poplatníků, kteří jsou ve služebním poměru podle služebního zákona, lze akceptovat uplatnění slevy na dani podle§ 35ba odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zároveň mohou být poplatníci, kteří jsou ve služebním poměru podle služebního zákona a soustavně se připravují na budoucí povolání, při splnění dalších zákonem stanovených podmínek, považováni za vyživované dítě poplatníka podle § 35c odst. 6 zákona, na které je možné uplatnit daňové zvýhodnění podle § 35c zákona.

30. Březen, 2016

Další novinky

25. Červenec, 2019

Změna v zaokrouhlování DPH

Daňový balíček 2019, o kterém jsme Vás již několikrát informovali obsahuje mimo jiné také změny ve způsobu výpočtu, respektive...

Detail novinky
25. Červenec, 2019

Od 1. 7. 2019 skončila karenční doba

Zrušení karenční doby bude mít pozitivní dopad na příjmy nemocných, a to jak těch, kteří byli v DPN 1–3 dny (těch bylo za v...

Detail novinky