30.03.2016

Studium za doby trvání služebního poměru

Myš

Zdroj: Sdělení Generálního finančního ředitelství

V návaznosti na množící se dotazy veřejnosti k výkladu ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, které mimo jiné stanovuje, že soustavnou přípravou dítěte na budoucí povolání se považuje studium na středních a vysokých školách v České republice s výjimkou studia za trvání služebního poměru, požádalo Generální finanční ředitelství o výklad daného ustanovení Ministerstvo práce a sociálních věcí, do jehož kompetence výklad příslušného zákona spadá.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve svém stanovisku uvedlo následující:
„Definice soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání se vztahuje k pojmu „nezaopatřené dítě“ podle § 11 zákona č. 117/1995 Sb., toto nezaopatřené dítě má poté nárok na dávky státní sociální podpory. Smyslem úpravy, kterou bylo z pojmu soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání vyloučeno studium za trvání služebního poměru, bylo, že osoby ve služebním poměru jsou na základě služebního vztahu finančně zajištěny i v době studia, nejsou tedy nezaopatřenými dětmi. Z tohoto pohledu je zřejmé, že by se platná úprava neměla týkat služebního poměru podle zákona o státní službě. Zde nejde o finanční zajištění tak, jako u jiných služebních vztahů. Aktuálně se připravuje novela zákona č. 117/1995 Sb., ve které bude výslovně uvedeno, že za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se nepovažuje studium za trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání. Smyslem úpravy je vyloučit služební poměr podle zákona o státní službě, neboť jak je výše uvedeno, pokud je osoba ve služebním poměru jako příslušník bezpečnostních sborů či voják z povolání, je finančně zajištěna na základě služebního vztahu i v době studia. Bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace.“

Na základě výše uvedeného Generální finanční ředitelství sděluje, že u poplatníků, kteří jsou ve služebním poměru podle služebního zákona, lze akceptovat uplatnění slevy na dani podle§ 35ba odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zároveň mohou být poplatníci, kteří jsou ve služebním poměru podle služebního zákona a soustavně se připravují na budoucí povolání, při splnění dalších zákonem stanovených podmínek, považováni za vyživované dítě poplatníka podle § 35c odst. 6 zákona, na které je možné uplatnit daňové zvýhodnění podle § 35c zákona.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.