03.02.2023

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele vybraných typů zaměstnanců

Česká správa sociálního zabezpečení s účinností od 1.2.2023 zavedla slevu na pojistném, které platí zaměstnavatelé za své zaměstnance. 

Myš

Česká správa sociálního zabezpečení s účinností od 1.2.2023 zavedla slevu na pojistném, které platí zaměstnavatelé za své zaměstnance. Sleva jde uplatit pouze u určitého okruhu zaměstnanců, a to u takových zaměstnanců, u kterých je předpoklad obtížného pracovního uplatnění nebo takových, kteří nemohou pracovat na plný úvazek. Jedná se o zaměstnance, kteří:
-jsou starší než 55 let,
-pečují o dítě mladší než 10 let,
-pečují o osobu blízkou mladší než 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby v I.-IV. stupni,
-se zároveň připravují na budoucí povolání studiem (tj. standardně do 26 let věku studia),
-v období 12 měsíců před měsícem, za který se uplatňuje sleva, nastoupili jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci,
-jsou osobou se zdravotním postižením,
-jsou mladší než 21 let.


U všech výše zmíněných typů zaměstnanců, s výjimkou zaměstnance, u kterého je sleva uplatňována z důvodu, že je mladší než 21 let, je pro možnost uplatnění slevy nutné, aby s daným zaměstnancem byla sjednaná zkrácená pracovní či služební doba (maximálně 30 hodin/týden, avšak minimálně 8 hodin/týden).


ČSSZ dále také stanovila situace, kdy sleva pro tyto typy zaměstnanců zaměstnavateli nenáleží. Podmínky se týkají především minimální výše vyměřovacího základu daného zaměstnance nebo minimálního počtu odpracovaných hodin v měsíci.

Aby mohl zaměstnavatel slevu na pojistném za konkrétního zaměstnance uplatňovat, musí tento záměr ohlásit ČSSZ, a to nejpozději do lhůty pro podání Přehledu o výši pojistného za měsíc, za který slevu za tohoto zaměstnance uplatňuje. Obdobně se musí ohlašovat také ukončení uplatňování slevy, a to do 8 dnů po skončení měsíce, ve kterém slevu za tohoto zaměstnance zaměstnavatel uplatnil naposledy.


Výše slevy za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, za které je sleva uplatňována, přičemž sleva se uplatňuje na Přehledu o výši pojistného. Vypočtená výše slevy se v rámci tohoto přehledu odečte od standardně vypočteného pojistného, které je zaměstnavatel povinen za zaměstnance platit.


Podrobnější informace viz https://www.cssz.cz/slevy-na-pojistnem 
 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.