FB
13.08.2014

Sleva na dani z příjmu pro ekonomicky činné starobní důchodce

Myš

Zdroj: Daně a účetnictví, du.cz

Pro zdaňovací období 2013 základní slevu na dani nemohli uplatnit důchodci, kteří pobírali starobní důchod k počátku zdaňovacího období, tj. k 1. lednu 2013. Pokud byl poplatníkovi přiznán starobní důchod např. k 1. březnu 2013, slevu na dani ve výši 24 840 Kč uplatnit za rok 2013 mohl.

Ústavní soud rozhodl o změně zákona o daních z příjmů. Došlo k vypuštění znění: „daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu”. Soud tak rozhodl dne 10. července 2014 a tato úprava je účinná od 4. srpna 2014.

Je tedy možné tuto slevu uplatnit za zdaňovací období roku 2014. Daňové slevy za příjmy z roku 2013 se však rozhodnutí netýká a platí pro ně dosavadní znění zákona (tedy bez možnosti uplatnění slevy na dani).

a) Postup v případě zaměstnanců

Pokud zaměstnanec – starobní důchodce má zájem uplatnit slevu na dani při výpočtu měsíční zálohy na daň, oznámí tuto skutečnost svému zaměstnavateli formou vyznačení změny v prohlášení poplatníka. Obecně se ke změně přihlíží počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž bylo prohlášení změněno. Nejdříve se umožňuje uplatnit slevy za měsíc srpen, tj. měsíc, kdy došlo ke zveřejnění rozsudku ve Sbírce zákonů.

Zaměstnanec – starobní důchodce má nárok uplatnit si slevu na poplatníka i za předešlé měsíce roku 2014. Pokud u svého zaměstnavatele podepsal prohlášení na zdaňovací období 2014, stačí v termínu do 15. února 2015 požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2014 a sleva za předešlé měsíce mu bude dodatečně vrácena.

V případě, že v průběhu roku 2014 tuto slevu zaměstnanec vůbec neuplatnil, má možnost si ji rovněž uplatnit dodatečně v žádosti o roční zúčtování záloh za zdaňovací období 2014, popř. ji může uplatnit v daňovém přiznání.

b) Postup v případě fyzických osob

FO pobírající starobní důchod si mohou na základě daňového přiznání za rok 2014 uplatnit základní slevu na poplatníka (stejným způsobem jako do konce roku 2012).

Slevu na dani za rok 2013 nelze uplatnit žádným způsobem, jedinou výjimkou je daňové přiznání za zemřelého poplatníka v roce 2014. Pokud osoba spravující pozůstalost podala v roce 2014 daňové přiznání do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele (starobního důchodce, který zemřel v roce 2014), kde neuplatnila základní slevu na dani, může si tuto slevu uplatnit formou dodatečného daňového přiznání (nejdříve však dnem 4. 8. 2014).