FB
18.07.2014

Seznamte se s daňovou „Kobrou“

Myš

Zdroj: Daně a účetnictví, du.cz, zpráva MFČR

Specialisté z finanční správy, jako nezbytný článek „KOBRY“, zabývající se řízením rizik při správě daní, se budou ve spolupráci s ostatními členy týmu podílet na boji proti daňovým únikům a daňové kriminalitě. Využijí při tom již dřívějších zkušeností z mnoha kontrolně-exekučních akcí zaměřených na odhalování daňových podvodů na dani z přidané hodnoty.

Členové "Kobry" se budou zabývat identifikací, odhalováním a potíráním vybraných daňových úniků jak po stránce daňové, tak po stránce trestní. Společným řešením případů se zajistí dokonalý přístup k informacím a důkazním prostředkům, které budou v rámci řízení využitelné pro všechny zúčastněné strany.

V rámci Policie ČR je do činnosti "Kobry" zapojen Útvar odhalování korupce a finanční kriminality. Jde o vyčleněný okruh kriminalistů útvaru, kteří mají dostatečné zkušenosti s daňovou trestnou činností. Tým, ve kterém působí rovněž analytici, metodik v oboru daňové problematiky a specialista na zajišťování výnosů z trestné činnosti, bude v budoucnu ještě posílen.

Celní správa do společného týmu dodá specialisty z Útvaru pátrání a analýzy a v neposlední řadě i správce daně a jednotky mobilního dohledu. Jejich nasazení bude maximálně flexibilní podle povahy realizované kauzy a potřeby vzájemného sdílení informací u potencionálních daňových úniků s cílem zabránit jim již v zárodku.

Dohoda podepsaná 11. dubna 2014 ministrem financí a ministrem vnitra stanovuje pravidla pro výměnu informací a pravidla společného postupu Policie ČR, Finanční správy a Celní správy při boji proti daňovým únikům a daňové kriminalitě s primárním cílem zajistit řádný výběr daní a navrátit nelegálně získané prostředky do státního rozpočtu. Činnost "Kobry" byla oficiálně spuštěna 15. června 2014.

Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala přijmout opatření nezbytná ke zlepšení efektivity výběru daní a cel, a zamezit zneužívání a obcházení daňových předpisů. Dalším z kroků vlády směřujících k lepšímu výběru daní je plánované zavedení elektronické evidence tržeb, prokazování původu majetku a elektronického výkazu DPH.

„Jedná se o další krok v našem úsilí v boji proti daňové kriminalitě především v oblasti spotřební daně a DPH,“ uvedl již dříve ministr financí Andrej Babiš. „Jsem přesvědčen, že tato spolupráce brzy přinese pozitivní výsledky,“ dodal.