FB
02.07.2020

Seznam služeb, jež podléhají druhé snížené sazbě DPH, se s účinností od 1.7.2020 rozšiřuje

Myš

Druhé snížené sazbě 10 % nově podléhá osobní doprava lyžařskými vleky (je klasifikováno obdobně jako pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících, která již sazbě 10 % podléhala dříve), dále ubytovací služby, služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní. Seznam služeb podléhajících sazbě 10 % se rozšiřuje také o poskytnutí oprávnění ke vstupu na kulturní události nebo do kulturních zařízení (např. představení, divadla, zábavní parky, koncerty, zoologické zahrady, cirkusy apod.) a oprávnění ke vstupu na sportovní události nebo do sportovních zařízení (včetně služeb posiloven nebo fitcenter, které měly dříve vlastní slovní označení, nově spadají do slovního popisu použití sportovních zařízení ke sportovním činnostem).


Poskytovatelé výše uvedených služeb tak nově od 1.7.2020 při vystavování daňových dokladů uplatňují druhou sníženou sazbu DPH, odběratelé by si při uplatňování nároku na odpočet DPH měli hlídat, aby správně nárokovali pouze 10 % DPH.


https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/38742-INFORMACE_sazby_DPH_covid2020.pdf