FB
29.09.2016

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1.10.2016

Myš

Zdroj: financnisprava.cz

S účinností od 1. 10. 2016 bylo vydáno Nařízení vlády č. 296/2016 Sb. (ze dne 31. srpna 2016, částka 114/2016 Sb. rozeslána dne 19. 9. 2016), kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací. V rámci Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. se v § 2 doplňuje písmeno d), které zní:
„d) poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb.“

V číselníku kódů předmětu plnění (oddíly A1 a B1 kontrolního hlášení) bude doplněna nová položka 21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací.

Celý číselník kódů předmětu plnění pro účely vykázání přenesení daňové povinnosti pro období od 1. 10. 2016 je následující:
1 Zlato
3 Dodání nemovité věci
4 Stavební a montážní práce
5 Zboží uvedené v příloze č. 5
11 Povolenky na emise skleníkových plynů
12 Obiloviny a technické plodiny
13 Kovy
14 Mobilní telefony
15 Integrované obvody
16 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
17 Videoherní konzole
18 Dodání certifikátů elektřiny
19 Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
20 Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
21 Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací

Přehled změn k 20. 9. 2016
Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH , ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“), ze dne 16.8. 2016, se v souvislosti s Nařízením vlády č. 296/2016 Sb., mění takto:

1. Obsahová část kontrolního hlášení:
A.1.

Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a:
- přidán kód předmětu plnění „č. 21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací“
- doplněn text do poznámky pod čarou č. 6 ve znění: „....a kód č. 21 v platnosti od 1. 10. 2016...“.

2. Obsahová část kontrolního hlášení:
B.1.

Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a:
- přidán kód předmětu plnění „č. 21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací“
- Doplněn text do poznámky pod čarou č. 9 ve znění: „....a kód č. 21 v platnosti od 1. 10. 2016...“.