FB
07.03.2022

Provoz původní daňové informační schránky byl ukončen 28. 2. 2022

Původní daňová informační schránka byla nahrazena novou aplikací Daňová informační schránka PLUS (DIS+), která umožňuje stejně jako ta původní zobrazit stav osobního daňového účtu, písemností apod. Kromě toho však nově umožňuje i nastavení notifikací a osobního daňového kalendáře, odesílání podání bez nutnosti dalšího podepisování, uložení rozpracovaných podání a také jsou zde přehledně zobrazeny platební informace.

Myš

Daňovou informační schránku PLUS lze zřídit jednoduše, a to pouhým přihlášením do Online finančního úřadu na stránce www.mojedane.cz  Pro přihlášení je možné využít služby Identita občana, která umožňuje přihlášení pomocí mobilního klíče eGovernmentu, eObčanky, NIA, I. CA, moje ID, bankovní identity apod. Další možností přihlášení do DIS+ je pomocí přihlašovacích údajů do Datové schránky nebo pomocí přístupových údajů přidělených Finanční správou ČR.


V DIS+ je možné přidělení přístupu další osobě (např. Vašemu daňovému poradci). Výhodou je, že to lze provést bez nutnosti zásahu správce daně. V aplikaci pomocí několika málo kroků přidělíte přístup konkrétní osobě, včetně nastavení příslušného oprávnění:


1.Po přihlášení a vstup do DIS+ je třeba kliknout na volbu NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU ➝ UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ.
2.Po vstupu na stránku UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ je třeba kliknout na POVĚŘIT NOVÉHO UŽIVATELE.
3.Samotné přidělení přístupu vyžaduje 3 kroky:


a) VÝBĚR UŽIVATELE – zde je třeba zadat 12místný kód pověřované fyzické osoby, který je každému uživateli vygenerován hned po prvním přihlášení a je k dispozici na stránce UŽIVATELSKÝ ÚČET (nebo sem lze zadat číslo občanského průkazu pověřované fyzické osoby včetně jejího jména a příjmení). Zde je pak potřeba kliknout na POTVRZUJI SPRÁVNOST ÚDAJŮ A POKRAČOVAT.


b) ROZSAH PRÁV – zde je potřeba vybrat rozsah přidělovaného pověření. Můžete zde vybrat ÚPLNÉ OPRÁVNĚNÍ VČETNĚ ODESÍLÁNÍ DAT, PROHLÍŽENÍ nebo ADMINISTRÁTOR. Rozsah pověření pak potvrdíte kliknutím na POKRAČOVAT.


c) SHRNUTÍ – zde je možné pověření potvrdit pomocí kliknutí na ANO, CHCI UDĚLIT POVĚŘENÍ PŘÍSTUPEM.


Zdroj: https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/dpr_info/prirucka_uzivatele_dis_plus.pdf