FB
06.04.2022

Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022

Ministr financí rozhodl o prominutí záloh na silniční daň u všech poplatníků této daně bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně. Důležité je však upozornit, že prominutím záloh na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně.

Myš

V souvislosti s mimořádnou událostí – ruskou invazí na území Ukrajiny, bylo vydáno ministrem financí „Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události“. V rámci tohoto rozhodnutí dochází k hromadnému prominutí záloh na daň silniční splatných dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022.
Aktuálně se připravuje také novela zákona o dani silniční, která by zrušila tuto daň pro osobní automobily a dodávky s hmotností do 12 t a zároveň by významně snížila tuto daň pro její poplatníky. Tato změna by měla být aplikována zpětně i pro zdaňovací období roku 2022.


Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/silnicni-dan/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/prominuti-zaloh-na-dan-silnicni-na-rok