Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

V rámci hospodářských následků souvisejících s výskytem koronaviru dochází k úpravám v oblasti prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci pojistného za červen, červenec a srpen 2020. Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. Podmínky prominutí pojistného se budou posuzovat za každý měsíc samostatně.


Podmínky pro prominutí pojistného má zaměstnavatel za kalendářní měsíc v případě splnění následujících podmínek:


- počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50
- počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020
- úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí aspoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020
- došlo k odvodu pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě
- za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytovaných zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti, který jako cílený program k řešení zaměstnanosti


Nárok na odpuštění pojistného nemá:


- pokud je zaměstnavatelem stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace. Dále pak nárok na odpuštění nemají školské právnické osoby zřízené ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo regionální rada regionu soudržnosti
- poskytovatel zdravotních služeb, jehož zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
- zaměstnavatel, který nebyl ke dni 1. června 2020 daňovým rezidentem České republiky, případně jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhl většiny svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území České republiky


Zákon umožňuje vybraným zaměstnavatelům prominout pojistné za měsíce červen, červenec a srpen, které je povinen platit zaměstnavatel ve výši 24.8 % za zaměstnance. Zároveň je potřeba doplnit, že zákon nemá vliv na konstrukci výpočtu základu daně (superhrubou mzdu). Plátci daně, kterých se v případě schválení zákon dotkne, budou standardně navyšovat příjem poplatníka pro účely výpočtu základu daně zpravidla o 33,8 %. Rovněž platí, že nebude mít stejně tak vliv například na způsob vyplnění Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňového zvýhodnění.


Zákon dále obsahuje limit, do kterého se bude pojistné odpouštět. Odpustit totiž půjde jen pojistné z mezd, které činí maximálně 1,5násobek průměrné mzdy, tedy za loňský rok zhruba z 51 700 korun hrubého. Maximální odpuštěný odvod by tak odpovídal asi 12 700 korun. I pojistné za zaměstnance s vyšší mzdou půjde odpustit, ale jen částečně, právě do úrovně 1,5násobku průměrné mzdy. Zbylé pojistné nad cca 12 700 korun bude zaměstnavatel muset uhradit.

 

02. Červenec, 2020

Další novinky

28. Červenec, 2020

Novela zákona o kompenzačním bonusu

Lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kteří jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv....

Detail novinky
28. Červenec, 2020

Termín zaplacení daně z příjmů a pojistného se blíží

Poplatníci daně z příjmů fyzických a právnických osob mohou podat daňové přiznání a zároveň daň uhradit do 18.8.2020, aniž...

Detail novinky