02.07.2020

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Myš

V rámci hospodářských následků souvisejících s výskytem koronaviru dochází k úpravám v oblasti prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci pojistného za červen, červenec a srpen 2020. Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. Podmínky prominutí pojistného se budou posuzovat za každý měsíc samostatně.


Podmínky pro prominutí pojistného má zaměstnavatel za kalendářní měsíc v případě splnění následujících podmínek:


- počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50
- počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020
- úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí aspoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020
- došlo k odvodu pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě
- za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytovaných zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti, který jako cílený program k řešení zaměstnanosti


Nárok na odpuštění pojistného nemá:


- pokud je zaměstnavatelem stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace. Dále pak nárok na odpuštění nemají školské právnické osoby zřízené ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo regionální rada regionu soudržnosti
- poskytovatel zdravotních služeb, jehož zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
- zaměstnavatel, který nebyl ke dni 1. června 2020 daňovým rezidentem České republiky, případně jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhl většiny svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území České republiky


Zákon umožňuje vybraným zaměstnavatelům prominout pojistné za měsíce červen, červenec a srpen, které je povinen platit zaměstnavatel ve výši 24.8 % za zaměstnance. Zároveň je potřeba doplnit, že zákon nemá vliv na konstrukci výpočtu základu daně (superhrubou mzdu). Plátci daně, kterých se v případě schválení zákon dotkne, budou standardně navyšovat příjem poplatníka pro účely výpočtu základu daně zpravidla o 33,8 %. Rovněž platí, že nebude mít stejně tak vliv například na způsob vyplnění Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňového zvýhodnění.


Zákon dále obsahuje limit, do kterého se bude pojistné odpouštět. Odpustit totiž půjde jen pojistné z mezd, které činí maximálně 1,5násobek průměrné mzdy, tedy za loňský rok zhruba z 51 700 korun hrubého. Maximální odpuštěný odvod by tak odpovídal asi 12 700 korun. I pojistné za zaměstnance s vyšší mzdou půjde odpustit, ale jen částečně, právě do úrovně 1,5násobku průměrné mzdy. Zbylé pojistné nad cca 12 700 korun bude zaměstnavatel muset uhradit.

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.