20.12.2021

Prominutí DPH u elektřiny a plynu a jeho vliv na konečné vyúčtování energií

Dne 20.10.2021 bylo ve Finančním zpravodaji č. 34 zveřejněno rozhodnutí o prominutí DPH u dodání plynu a elektřiny, pokud k uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) či k přijetí zálohové platby došlo v období 1.11.2021 až 31.12.2021. 

Myš

Mimo tento nejčastější případ je DPH prominuta také v situaci, kdy plátci či identifikované osobě vznikne povinnost přiznat DPH při pořízení plynu a elektřiny s místem plnění v ČR, a to od osoby neusazené v ČR. Konečně je také prominuta DPH, pokud vznikne povinnost ji přiznat při pořízení plynu nebo elektřiny z jiného členského státu či při jejich dovozu.
V dikci rozhodnutí o prominutí DPH u dodání plynu a elektřiny a následných informací jde v tomto případě de facto o snížení sazby DPH na 0 %. I přesto, že je obecně institut takového hromadného prominutí daně velmi specifickou záležitostí, již nelze srovnávat se změnami sazeb daně, dochází tímto výkladem Finanční správy ve své podstatě k jakémusi zjednodušení, které by mohlo plátcům pomoci při výpočtu celkové DPH při konečném vyúčtování.


Jak už bylo uvedeno, DPH je prominuta, pokud dojde k DUZP či k přijetí platby za tyto statky ve stanoveném období. Primárně je důležité vědět, kdy k DUZP dochází. V případě, mimo jiné, plynu a elektřiny dochází k DUZP dnem odečtu z měřícího zařízení. Pokud v tento den je sice odečet proveden, ovšem ještě nelze stanovit přesnou spotřebu (např. se musí spotřeba rozpočítat na jednotlivé odběratele nebo se musí provést jiné propočty vedoucí ke zjištění přesné spotřeby), pak se DUZP posouvá až na den, kdy se tato spotřeba opravdu fakticky zjistí. V případě takového dodání, kdy je skutečná spotřeba zjišťována např. s měsíční frekvencí, může DUZP spadnout do období, kdy je DPH prominuta, a v případě, že se ani neplatí zálohy, může být taková dodávka zcela bez DPH. V situaci, kdy zálohové platby probíhají, bychom měli při konečném vyúčtování přihlédnout k principům, které jsou používány právě pro změny sazeb DPH.


Pokud dojde ve stanoveném období k faktickému přijetí zálohové platby, pak je DPH z takto přijaté zálohy prominuta. V případě, že byly v minulosti vystaveny platební kalendáře, kde je jak částka základu DPH, tak samotná hodnota DPH, nemusí být tyto platební kalendáře měněny, tj. odběratel zaplatí na záloze celkovou částku, která je na platebním kalendáři uvedena vč. DPH. Je ale důležité, aby dodavatel, to znamená osoba, která přijme takovouto zálohu, DPH neodváděla, nýbrž celou tuto přijatou částku zaevidovala jako zálohu. Analogicky odběratel nemá nárok na odpočet DPH na vstupu, a to ani v případě, že dodavatel DPH nepromine.


Pokud tedy zálohové platby neprobíhají, řídíme se primárně DUZP. Pokud zálohy placeny jsou, pak při konečném zjištění skutečné spotřeby (DUZP) s největší pravděpodobností nastane situace, že budou na konečné vyúčtování započteny jak zálohy se standardní sazbou 21 %, tak zálohy, u nichž byla DPH prominuta. V tomto kontextu je třeba znát princip určení sazby DPH, která bude aplikována na závěrečný nedoplatek či přeplatek.


V případě, že je celkový základ daně za celé období vyšší než suma zaplacených záloh, tj. vyjde nedoplatek, pak se na tento uplatní sazba platná k DUZP. Z toho vyplývá, že pokud ke konečnému vyúčtování dojde v období od 1.11.2021 do 31.12.2021 a pokud vyjde nedoplatek, bude na něj aplikováno prominutí DPH. Pokud ale k DUZP dojde později (a pokud nedojde k prodloužení prominutí DPH ze strany ministra financí), pak bude na nedoplatek uvalena DPH ve výši 21 %.


Opačnou situací je přeplatek, tzn. situace, kdy celkový základ daně za celé období je nižší než suma zaplacených záloh. Zde je výpočet mírně komplikovanější, u přeplatku se totiž obecně musí použít takové sazby (přesněji v tomto případě kombinace sazby 21 % a prominutí DPH), které byly použity při platbách záloh. Prakticky musíme nejdříve zjistit výši přeplatku a pak od něj odečítat nejpozději zaplacené zálohy (to znamená, že postupujeme „odzadu“) a spolu s tím na každou část přeplatku aplikovat sazbu DPH konkrétní zálohy.


Jednoduchý příklad pro situaci, kdy byly placeny zálohy a v konečném vyúčtování vyjde přeplatek:
Celkový ZD 1 000 Kč, záloha 12/2021 je 484 Kč s prominutím DPH, záloha 11/2021 je 484 Kč s prominutím DPH, záloha 10/2021 je 484 Kč vč. 21 % DPH (tedy samotná záloha celkem 400 Kč). Celkové zálohy 1 368 Kč, tedy přeplatek 368 Kč. DUZP bude až v 2022. U přeplatku bude použita sazba podle záloh, a to vždy od té poslední. Celý přeplatek 368 Kč se „vleze“ do poslední, prosincové zálohy (ta byla vyšší-400 Kč) a tedy celý přeplatek převezme daňový osud této zálohy – bude použito prominutí DPH. A to i přesto, že DUZP bylo v období, kdy už prominutí (možná) nebude platit.
 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.