FB
29.07.2016

Promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu

Myš

Zdroj: financnisprava.cz

Generální finanční ředitelství vydalo pokyn, ve kterém se upravují pravidla pro promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu.

V ustanovení § 38v zákona o daních z příjmů je zakotvena oznamovací povinnost, která se vztahuje na příjem osvobozený od daně, pokud přesáhne částku 5.000.000,-Kč za jednotlivý příjem.
Poplatník je povinen oznámit správci daně přijetí příjmu do konce lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud nesplní poplatník svoji oznamovací povinnost, je v § 38w zákona o daních z příjmů zaveden sankční postih ve formě pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu. V pokynu GFŘ-D-28 jsou řešeny podmínky, za kterých správce daně může prominout výše uvedenou pokutu.

Více informací na odkazu: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2016

Tento pokyn se netýká hromadného promíjení příslušenství daně dle § 260 daňového řádu.