FB
31.01.2017

Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017

Myš

Zdroj: financnisprava.cz
Významné změny se týkají daně z příjmů fyzických osob a elektronické evidence tržeb. Níže přinášíme stručný přehled. Další daňové změny pro rok 2017 jsou v legislativním procesu (sněmovní tisk č. 873).

 

Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy
Od 1. ledna 2017 se zvyšuje minimální mzda na 11 000 korun za měsíc (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin).
V důsledku toho:
• se zvyšuje částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 396 000 korun ročně (rok 2017)
slevu za umístění dítěte bude možné za zdaňovací období 2017 uplatnit až do výše 11 000 korun
daňový bonus si může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem v úhrnu nejméně 66 000 korun.

 

Zvýšení limitů u penzijního a životního pojištění
Limit osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvku do penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění od daně se zvyšuje z 30.000 korun na 50.000 korun ročně.
Limit pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně
se zvyšuje z 12 000 korun na 24 000 korun ročně (poprvé se použije za zdaňovací období 2017).

 

Solidární zvýšení daně
Limit solidárního zvýšení daně se zvyšuje na 1 355 136 korun ročně. Limit pro zálohy na daň ze závislé činnosti se zvyšuje na 112 928 korun měsíčně.

 

Hazard
Zákon o daních z příjmů (ZDP) nově upřesňuje podmínky pro osvobození těchto výher od daně, tyto výhry již nebudou zdaňovány srážkovou daní a neosvobozené výhry budou zdaňovány jako součást dílčího základu daně podle § 10 ZDP, přičemž bude možné uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení příjmů tohoto charakteru.

 

Elektronická evidence tržeb – start 2. fáze
Dnem 1. března 2017 startuje druhá fáze elektronické evidence tržeb. Povinnost evidence se bude vztahovat na tržby podnikatelů, provozujících maloobchod a velkoobchod dle klasifikace NACE, za předpokladu, že se bude jednat o platby uskutečněné v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem.

 

Sleva na pořízení a provoz elektronické evidence tržeb (EET)
V souvislosti s EET připomínáme slevu v § 35 bc, která je účinná od 1. 12. 2016. Podnikatelé, kteří mají povinnost elektronicky evidovat tržby, mohou jednorázově uplatnit slevu na dani z příjmů ve výši až 5 000 Kč na pořízení a provoz EET. Stropem je kladný rozdíl mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.