FB
28.01.2015

Povinná elektronická komunikace s finanční správou

Myš

Zdroj: financnisprava.cz

S účinností od 1. ledna 2015 se rozšiřuje povinnost komunikovat se správcem daně elektronicky.

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen následující podání učinit pouze elektronicky - datovou zprávou:

Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila kompletní seznam jednotlivých podání, které musí být učiněny elektronicky:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-organy-financni-spravy/Seznam-podani-dle-74-odst-4-DR.pdf

Elektronická forma podání se dle seznamu zveřejněného finanční správou nevyžaduje u podání:

Datová zpráva musí být ve správcem daně stanoveném formátu a struktuře. Elektronické podání vůči správci daně musí být v podobě datové zprávy v datovém formátu XML:

Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, uloží správce daně pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 000 Kč.