FB
29.03.2018

Poslanecká sněmovna nepodpořila projednávání zákoníku práce

Myš

Poslanecká sněmovna dne 21. 3. 2018 nepodpořila projednání novely zákoníku práce ve zrychleném řízení. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak poškodila lidi po pracovním úrazu.

Novela má totiž zabránit tomu, aby v praxi již nadále nedocházelo k odlišnému přístupu pojišťoven u výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku u zaměstnanců, kterým je tato náhrada poskytována při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Různý přístup dvou pojišťoven v důsledku vede ke snížení poskytované náhrady části pojištěnců. Vláda proto navrhovala, aby Poslanecká sněmovna projednala tuto předlohu v jediném čtení.

Obsahem návrhu novely zákoníku práce je zpřesnění ustanovení upravujícího výpočet náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v případě, že tento zaměstnanec nepracuje a je veden jako uchazeč o zaměstnání, a kdy se mu jako dosahovaný výdělek zohledňuje výše minimální mzdy. Bylo navrhováno, aby pro výpočet náhrad byla použita ta výše minimální mzdy, která byla platná v den zařazení poškozeného do evidence uchazečů o zaměstnání.

„Je žádoucí, aby úprava nabyla účinnosti co nejdříve. Bohužel kvůli politikaření se zrychlené čtení prosadit nepodařilo, na což doplácejí lidé, kteří se dostali do této situace nikoli vlastní vinou,“ řekla po hlasování Sněmovny ministryně Němcová. Návrh má podle ní za cíl napravit nespravedlnost spočívající v nerovném přístupu dvou konkrétních pojišťoven. „Toto nerovné postavení má reálný dopad právě nyní, a to mimo jiné například na početnou skupinu horníků,“ upřesnila ministryně.

Vládní návrh zákona odstraňuje nedostatky poslaneckého návrhu tak, aby po jeho přijetí již nedocházelo u poškozených zaměstnanců, vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, kteří jsou po skončení pracovního nebo služebního poměru vedeni jako uchazeči o zaměstnání, k tomu, aby se jim při každém zvýšení minimální mzdy snížila poskytovaná náhrada za ztrátu na výdělku nebo na služebním příjmu, neboť se za dosahovaný výdělek bude považovat minimální mzda platná v den jejich zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, nikoliv minimální mzda platná po každém jejím zvýšení.