Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Odpočet poplatníka daně z příjmů na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta

Odpočet poplatníka daně z příjmů na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta

Zdroj: Zákon o daních z příjmů, Finanční zpravodaj Ministerstva financí č. 3

Od 1.1.2014 zákon o daních z příjmů v paragrafu 34h umožňuje poplatníkovi kompenzovat výdaje vynaložené v souvislosti s praxí studentů a žáků a jejich odborného vzdělávání, což má motivovat firmy, aby se více otevřely spolupráci se školami a aktivněji se podílely na praxi žáků a studentů.

Kritéria odpočtu:
Základní podmínkou pro uplatnění odpočtu na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta je, že poplatník, který chce odpočtu využít, uzavře se školou buď smlouvu o praktickém vyučování a nebo smlouvu o odborné praxi, resp. o vzdělávací činnosti pro obor související s jeho podnikatelskou činností, prostřednictvím nichž budou žáci či studenti využívat odborné praxe na pracovišti poplatníka a budou tak odborně vyučováni. Školou se pro tyto účely rozumí Vysoká škola, vyšší odborná škola a střední škola, resp. střední odborné učiliště.

Podrobnější kritéria odpočtu výdajů řeší metodická pomůcka zveřejněná ve finančním zpravodaji č. 3/2014 Ministerstva financí.

Co se rozumí odborným vzděláváním, definuje § 34f ZDP v odstavci 2:
„Odborným vzděláváním se pro účely odpočtu na podporu odborného vzdělávání rozumí vzdělávací činnost v rámci:
a) praktického vyučování ve středním vzdělávání podle školského zákona nebo odborné praxe ve vyšším odborném vzdělávání podle školského zákona uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřela s právnickou osobou vykonávající činnost střední školy nebo vyšší odborné školy smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich konání,
b) části akreditovaného studijního programu vysoké školy podle zákona upravujícího vysoké školy uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným studijním programem a uzavřela s vysokou školou smlouvu o obsahu a rozsahu této vzdělávací činnosti a o podmínkách pro její konání.“

Výše odpočtu:
Výši odpočtu stanovuje § 34h ZDP, který zní:
„Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání činí součin:
a) 200 Kč a
b) počtu hodin uskutečněných v období na pracovišti poplatníka v rámci
1. praktického vyučování,
2. odborné praxe,
3. vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy.“

Výše se vypočte jako součin 200 Kč a počtu „žáko-hodin“ uskutečněných v příslušném (zdaňovacím) období v rámci odborného vzdělávání. Jedná se o paušální částku, která není podmíněna vynaložením a prokázáním konkrétních nákladů. Účel odpočtu je kompenzace nákladů poplatníkovi na odborný dohled a další omezení, která jsou s výskytem žáků a studentů na pracovišti spojena.

Počtem hodin odborného vzdělávání se dle metodické pomůcky Ministerstva financí rozumí počet odučených hodin na pracovišti poplatníka vynásobený počtem žáků, resp. studentů („žáko-hodiny“).

Výši počtu hodin odborného vzdělávání prokazuje poplatník třídní knihou nebo odbornou evidencí obsahující průkazné údaje o poskytované vzdělávací činnosti a jejím průběhu.

Protože odpočet snižuje pouze (kladný) základ daně, a to maximálně na nulu, není možné jej uplatnit v případě daňové ztráty nebo základu daně nižším než odpočet. Pro tyto případy je umožněno odpočet, resp. jeho nevyužitou část uplatnit v dalších letech, ovšem nejpozději ve třetím období následujícím po období jeho vzniku.

Tato složka odpočtu na podporu odborného vzdělávání není podmíněna složkou investiční, o které byla řeč v minulém vydání, tzn. tohoto odpočtu dosáhnou i poplatníci bez nutnosti investic.

26. Listopad, 2015

Další novinky

25. Červenec, 2019

Změna v zaokrouhlování DPH

Daňový balíček 2019, o kterém jsme Vás již několikrát informovali obsahuje mimo jiné také změny ve způsobu výpočtu, respektive...

Detail novinky
25. Červenec, 2019

Od 1. 7. 2019 skončila karenční doba

Zrušení karenční doby bude mít pozitivní dopad na příjmy nemocných, a to jak těch, kteří byli v DPN 1–3 dny (těch bylo za v...

Detail novinky