26.11.2015

Odpočet poplatníka daně z příjmů na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta

Myš

Zdroj: Zákon o daních z příjmů, Finanční zpravodaj Ministerstva financí č. 3

Od 1.1.2014 zákon o daních z příjmů v paragrafu 34h umožňuje poplatníkovi kompenzovat výdaje vynaložené v souvislosti s praxí studentů a žáků a jejich odborného vzdělávání, což má motivovat firmy, aby se více otevřely spolupráci se školami a aktivněji se podílely na praxi žáků a studentů.

Kritéria odpočtu:
Základní podmínkou pro uplatnění odpočtu na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta je, že poplatník, který chce odpočtu využít, uzavře se školou buď smlouvu o praktickém vyučování a nebo smlouvu o odborné praxi, resp. o vzdělávací činnosti pro obor související s jeho podnikatelskou činností, prostřednictvím nichž budou žáci či studenti využívat odborné praxe na pracovišti poplatníka a budou tak odborně vyučováni. Školou se pro tyto účely rozumí Vysoká škola, vyšší odborná škola a střední škola, resp. střední odborné učiliště.

Podrobnější kritéria odpočtu výdajů řeší metodická pomůcka zveřejněná ve finančním zpravodaji č. 3/2014 Ministerstva financí.

Co se rozumí odborným vzděláváním, definuje § 34f ZDP v odstavci 2:
„Odborným vzděláváním se pro účely odpočtu na podporu odborného vzdělávání rozumí vzdělávací činnost v rámci:
a) praktického vyučování ve středním vzdělávání podle školského zákona nebo odborné praxe ve vyšším odborném vzdělávání podle školského zákona uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřela s právnickou osobou vykonávající činnost střední školy nebo vyšší odborné školy smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich konání,
b) části akreditovaného studijního programu vysoké školy podle zákona upravujícího vysoké školy uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným studijním programem a uzavřela s vysokou školou smlouvu o obsahu a rozsahu této vzdělávací činnosti a o podmínkách pro její konání.“

Výše odpočtu:
Výši odpočtu stanovuje § 34h ZDP, který zní:
„Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání činí součin:
a) 200 Kč a
b) počtu hodin uskutečněných v období na pracovišti poplatníka v rámci
1. praktického vyučování,
2. odborné praxe,
3. vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy.“

Výše se vypočte jako součin 200 Kč a počtu „žáko-hodin“ uskutečněných v příslušném (zdaňovacím) období v rámci odborného vzdělávání. Jedná se o paušální částku, která není podmíněna vynaložením a prokázáním konkrétních nákladů. Účel odpočtu je kompenzace nákladů poplatníkovi na odborný dohled a další omezení, která jsou s výskytem žáků a studentů na pracovišti spojena.

Počtem hodin odborného vzdělávání se dle metodické pomůcky Ministerstva financí rozumí počet odučených hodin na pracovišti poplatníka vynásobený počtem žáků, resp. studentů („žáko-hodiny“).

Výši počtu hodin odborného vzdělávání prokazuje poplatník třídní knihou nebo odbornou evidencí obsahující průkazné údaje o poskytované vzdělávací činnosti a jejím průběhu.

Protože odpočet snižuje pouze (kladný) základ daně, a to maximálně na nulu, není možné jej uplatnit v případě daňové ztráty nebo základu daně nižším než odpočet. Pro tyto případy je umožněno odpočet, resp. jeho nevyužitou část uplatnit v dalších letech, ovšem nejpozději ve třetím období následujícím po období jeho vzniku.

Tato složka odpočtu na podporu odborného vzdělávání není podmíněna složkou investiční, o které byla řeč v minulém vydání, tzn. tohoto odpočtu dosáhnou i poplatníci bez nutnosti investic.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.