FB
31.05.2019

Novinky v oblasti uplatněného odpočtu u oprav nemovité věci

Myš

Nová korekce §78da odpočtu se vztahuje na významnou opravu nemovité věci, pokud je daná nemovitosti v určité lhůtě po dokončení opravy následně dodána, přičemž lhůta pro tuto opravu odpočtu je stanovena na 10 let a začíná běžet tím kalendářním rokem, ve kterém byl dokončena oprava samotná. 


Pojem významné opravy je pak definován jako taková oprava, jejíž hodnota je podle účetních předpisů vyšší než 200 000 Kč bez daně. Pro stanovení částky jednorázové změny odpočtu se používá ukazatel původního nároku na odpočet daně ve výši reálně uplatněného odpočtu daně na celkové částce daně na vstupu u příslušné úpravy (postupuje se dle § 78d). 


Důležitý je také fakt, že tato změna se projevuje až u staveb, respektive stavebních úprav zahájených po 1. 4. 2019. Všechny tyto změny je pak pochopitelně nutné zavést do účetnictví, případně daňové evidence a sledovat tyto významné opravy pro případné korekce.


https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-asdeleni/info-k-novelam-zakona-o-dph-2019