FB
31.07.2017

Novinky v oblasti sociálního zabezpečení v roce 2018

Myš

Zdroj:
https://edu.deloitte.cz;
https://www.mesec.cz/clanky/rodicovsky-prispevek-vycerpate-rychleji-zvysi-se-i-pridavky-a-sleva-na-prvni-dite/
https://zpravy.aktualne.cz/finance/zmeny-v-rodicovskem-prispevku-rychlejsi-a-jednodussi-cerpani/r~ceb870421f4f11e7b58d0025900fea04/

Otcovská poporodní péče
Poslanecká sněmovna schválila novou dávku ze systému nemocenského pojištění, což je otcovská poporodní péče. Podmínkou je, že muž musí být jako otec dítěte zapsaný na matrice nebo převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů, po schválení příslušnými orgány. Pro výplatu dávky je rozhodující účast na nemocenském pojištění a to alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících nástupu na otcovskou dovolenou.
Otcovská dovolená je na dobu jednoho týdne a otec bude muset nastoupit nejpozději do šesti týdnů od narození dítěte. Po dobu čerpání náleží otcům dávka poporodní péče, která je ve výši 70 % vyměřovacího základu a které se vypočítá z denního vyměřovacího základu – což je součet hrubých příjmů za poslední rok vydělený počtem dní v roce.

Dávky pro dlouhodobě nemocné
Od 1. ledna 2018 se bude zvyšovat nemocenská dávka. Od 31. do 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti se zvýší dávka z 60 % na 66 % denního vyměřovacího základu. Od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti se zvyšuje dávka na 72 % denního vyměřovacího základu.

Rodičovský příspěvek
Novelou zákona o státní sociální podpoře se upravuje možnost čerpání rodičovského příspěvku. Skončí omezení pro maximální možnou výši rodičovského příspěvku, která je nyní 11 500,- korun měsíčně. Celková částka příspěvku k vyčerpání 220 000,- korun (u vícerčat 330 000,- korun) se nezmění, jen může být vyčerpána za kratší dobu než dosud. Minimální doba pro vyčerpání příspěvku se má pohybovat nově kolem 6 měsíců, což bude představovat dávku ve výši 37 tisíc Kč. To umožní rodičům rychlejší návrat do zaměstnání.