FB
29.11.2016

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Myš

Zdroj: financnisprava.cz
Prezident ČR dne 1. 11. 2016 podepsal novelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Tato činnost bude požadovat zapojení povinných osob do prevence, která má podporovat boj zaměřený proti praní peněz. Novela má také pomáhat zamezení financování terorismu.

Tento zákon pak stanoví jednotlivým subjektům základní pravidla, kterýma se musí řídit. V rámci těchto pravidel pak se pak povinné osoby musí aktivně rozhodovat. Dané ustanovení zákona musí osoby povinné aplikovat na svou konkrétní činnost. Podkladem pro takovéto rozhodování budou také výsledky rizik. Na základě těchto výsledků budou povinné osoby vůči svým klientům aplikovat mírnější nebo přísnější požadavky, které vedou k identifikaci a kontrole klienta.
Osobou povinnou, kterou stanoví zákon, budou např. podnikatelé při obchodování v hotovosti v hodnotě 10.000 EUR a vyšší.
Účinnost novely je stanovena na 1. 1. 2017.