09.07.2021

Novela zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování

S ohledem na současné prodlevy v legislativním procesu novely zákona o DPH může daňový subjekt od 1. července 2021 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH postupovat standardně ve smyslu ustálené judikatury Soudního dvora EU, tj. uplatní se přímý účinek dané směrnice. 

Myš

Směrnice Rady (EU) 2017/2455, Směrnice Rady (EU) 2019/1995, Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1109. musí plnit i veškeré související podmínky a povinnosti vyplývající zejména z prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 a jeho novelizace. Přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o DPH lze také postupovat podle dosud účinného zákona o DPH.


Prodej zboží na dálku (zasílání zboží)
Novela směrnice o DPH mění pravidla v oblasti zasílání zboží v rámci EU, přičemž nově zavádí pojem „prodej zboží na dálku“ namísto „zasílání zboží“ a nastavuje nová pravidla pro stanovení místa plnění, tj. v jakém členském státě dochází ke zdanění. 
Novela směrnice o DPH ruší od 1. 7. 2021 jednotlivé prahové hodnoty pro stanovení místa plnění u zasílání zboží, které si členské státy mohly zvolit ve výší 35 000 EUR nebo 100 000 EUR.
Nově zavádí pouze jednu společnou prahovou hodnotu ve výši 10 000 EUR pro prodej zboží na dálku a tzv. TBE služby.

Ke zrušení prahových hodnot platných do 1. 7. 2021, jakož i navazujících pravidel pro stanovení místa plnění, dochází bez ohledu na účinnost novely zákona o DPH. Od 1. 7. 2021 je tedy u prodeje zboží na dálku při sledování prahové hodnoty nezbytné vždy postupovat podle pravidel novely směrnice o DPH.

Zvláštní režim jednoho správního místa (One Stop Shop)
Od 1. 7. 2021 je při použití rozšířeného zvláštního režimu jednoho správního místa možné postupovat podle přímého účinku novely směrnice o DPH, a to bez ohledu na účinnost novely zákona o DPH. To znamená, že daňový subjekt může plně využívat výhod a zjednodušení odvodu DPH pomocí One Stop Shop.
Novelou směrnice o DPH dochází k rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (původního Mini One Stop Shop) na One Stop Shop. One Stop Shop má zejména usnadnit přiznání a odvod DPH u vybraných plnění v členských státech EU, ve kterých dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb nemá své sídlo či provozovnu.
Použití zvláštního režimu jednoho správního místa přináší možnost zproštění se povinné registrace k DPH a odvodu DPH v jednotlivých členských státech EU. Namísto toho umožní přiznat a odvést DPH do jiných členských států prostřednictvím elektronického portálu správce daně v tuzemsku jako státu identifikace, ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění v EU.
Možnost odvodu přes One Stop Shop se týká zejména plnění uskutečněných pro koncové spotřebitele (B2C):
• prodeje zboží na dálku,
• prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země,
• přeshraniční poskytnutí služeb osobám nepovinným k dani v EU nebo
• dodání zboží, které usnadňuje osoba povinná k dani za pomoci elektronického rozhraní (provozovatel elektronického rozhraní).
Vykazování vybraných plnění v One Stop Shop v daňovém přiznání k DPH:
Daňový subjekt, který je registrován ve zvláštním režimu jednoho správního místa, vykazuje veškerá plnění, ze kterých v tomto režimu odvádí daň, na řádku 26 daňového přiznání k DPH, a to až do nabytí účinnosti novely zákona o DPH. Ode dne nabytí účinnosti novely zákona o DPH budou tato plnění vykazována, v souladu s připravovanou změnou vzoru daňového přiznání k DPH v příloze č. 1 k vyhlášce č. 457/2020 Sb., na řádku 24.

Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní (digitální platformy)
Použití nových pravidel u obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní je rovněž možné již od 1. 7. 2021 na základě přímého účinku novely směrnice o DPH.
Novela směrnice o DPH v čl. 14a zavádí také nová pravidla pro osoby povinné k dani, které usnadňují dodání zboží nebo prodej služeb na dálku (digitální platforma, provozovatel elektronického rozhraní) za pomoci elektronického rozhraní jako např. tržiště nebo platforma.
Obecně nová pravidla zavádí tzv. fiktivní dodání, jehož důsledkem je povinnost přiznat DPH osobou povinnou k dani, která usnadňuje dodání zboží (digitální platformou, provozovatelem elektronického rozhraní) a nikoliv skutečným dodavatelem.
V případě použití tohoto postupu zahraniční osobou (skutečný dodavatel) musí následně i osoba povinná k dani, která usnadňuje dodání zboží nebo prodej zboží na dálku za pomoci elektronického rozhraní, postupovat podle pravidel novely směrnice o DPH.
Osoba povinná k dani, která usnadňuje dodání zboží nebo prodej zboží na dálku, mezi zahraniční osobou (skutečný dodavatel) a osobou nepovinnou k dani, je povinna přiznat DPH vždy. Toto nové pravidlo se vztahuje pouze na EU zboží, které je dovezeno na území EU a je propuštěno do volného oběhu.
Osoba povinná k dani, která usnadňuje jakékoliv osobě (EU prodejce či zahraniční prodejce) prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí v zásilkách, jejichž skutečná hodnota nepřesahuje 150 EUR, je povinna přiznat a odvést DPH, pokud použije zvláštní režim jednoho správní místa One Stop Shop.
Pro dodavatele, kteří mají sídlo nebo provozovnu na území EU a dodávají EU zboží přes digitální platformy, resp. provozovatele elektronického rozhraní, se pravidla DPH nemění.


Dovoz zboží nízké hodnoty
Dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, je i nadále osvobozen od daně podle § 71 odst. 3 písm. a) zákona o DPH, nejpozději však do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH.
Osvobození lze využít pouze v případech, kdy je zboží propuštěno do volného oběhu v České republice. Osvobození od daně platí nejen při použití standardního celního řízení, ale také v případě použití dovozního režimu v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa Import One Stop Shop.


https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/informace_novela_ZDPH_2021_primy_ucinek
 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.