FB
28.04.2016

Novela zákona o DPH

Myš

Zdroj: Zákon č. 113/2016 Sb.

Ve sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 113/2016 Sb., který mění některé zákony díky zavedení elektronické evidence tržeb. Mění se jím také zákon o DPH. Novela znovu vymezila ustanovení § 101a a více jej specifikuje. Nové ustanovení § 101a zákona o DPH se stává účinným k 1. 5. 2016.

 

"§ 101a zákona o DPH

Elektronická forma podání

(1) Plátce je povinen podat elektronicky

a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,

b) kontrolní hlášení nebo jiné hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19,

c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.

(2) Pouze elektronicky lze podat

a) souhrnné hlášení nebo následné souhrnné hlášení,

b) přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů; to neplatí pro identifikované osoby.

(3) Podání uvedená v odstavcích 1 a 2 lze učinit elektronicky pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně

a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,

b) odeslanou prostřednictvím datové schránky,

c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo

d) dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

(4) Podání uvedené v odstavci 1 nebo 2, u kterého je povinnost učinit jej elektronicky a které není učiněno datovou zprávou ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, je neúčinné."