08.07.2022

Novela ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se bezplatného poskytnutí vozidla zaměstnanci pro soukromé i služební účely

S účinností od 1.7.2022 vstoupila v platnost novela ustanovení § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Toto ustanovení řeší situaci, kdy zaměstnavatel poskytne svému zaměstnanci služební vozidlo zároveň nejen pro služební, ale i pro soukromé účely. 

Myš

V takovém případě se za každý započatý měsíc poskytnutí takového vozidla zaměstnanci zvýší příjem ze závislé činnosti o 1 % vstupní ceny vozidla (u plátců DPH, kteří uplatnili nárok na odpočet, zvýšené o DPH). V případě, že je zaměstnanci v jednom měsíci poskytnuto postupně za sebou více vozidel pro služební i soukromé účely, použije se pro účely přidanění to vozidlo, které má nejvyšší vstupní cenu. V případě, že je zaměstnanci v jednom měsíci poskytnuto najednou více vozidel, pro účely přidanění se vstupní ceny všech takto poskytnutých vozidel sčítají a 1 % se tak aplikuje na úhrn všech těchto vstupních cen. Taková byla úprava tohoto ustanovení před novelou.


Zmíněná novela upravuje, resp. snižuje procento přidanění v situaci, kdy je zaměstnanci poskytnuto nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. V případě poskytnutí takového vozidla se zaměstnanci příjem ze závislé činnosti zvýší o 0,5 % vstupní ceny tohoto vozidla (opět je vstupní cena zvýšena o DPH, pokud tato vstupní cena DPH neobsahuje z důvodu uplatnění nároku na odpočet).


V případě, že je zaměstnanci v jednom měsíci poskytnuto postupně za sebou více vozidel pro služební i soukromé účely, použije se standardně pro účely přidanění vozidlo s nejvyšší vstupní cenou a je-li toto vozidlo nízkoemisním vozidlem, aplikuje se zvýšení příjmů o 0,5 % vstupní ceny tohoto vozidla.
Pokud je zaměstnanci v jednom měsíci poskytnuto najednou více vozidel, pak se příjem zvyšuje o 1 % úhrnu všech vstupních cen poskytnutých vozidel kromě nízkoemisních vozidel a o 0,5 % úhrnu všech vstupních cen poskytnutých nízkoemisních vozidel.


Podle přechodných ustanovení k této novele se pro kalendářní měsíce leden až červen 2022 použije při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň staré znění tohoto ustanovení. Počínaje měsícem červenec 2022 se již při zúčtování mezd a výpočtu zálohy na daň aplikuje ustanovení v tomto novém znění. Jelikož je ale novela účinná zpětně od 1.1.2022, při ročním zúčtování, případně při podání daňového přiznání za rok 2022, se případné snížení u nízkoemisních vozidel aplikuje zpětně. To znamená, že v rámci ročního zúčtování plátce (zaměstnavatel) zohlední případné snížení přidanění u nízkoemisních vozidel. V případě, že je zaměstnanec povinen si podávat daňové přiznání sám, zaměstnavatel mu při vydání potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022 taktéž zohlední případný nižší limit u nízkoemisních vozidel za měsíce leden až červen 2022 a toto snížení příjmů upraví přímo v rámci tohoto potvrzení.


Nízkoemisním vozidlem se rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.
 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.