FB
17.09.2014

Novela ulehčující prodej/pronájem starších domů

Myš

Zdroj: du.cz, vlada.cz

Vláda 3. září 2014 schválila návrh novely zákona o hospodaření energií. Tato novela by měla zjednodušit prodej nebo pronájem starších domů. Při prodeji nebo pronájmu staveb postavených ještě před rokem 1947, by neměl být potřebný průkaz energetické náročnosti.

Průkaz energetické náročnosti – energetický průkaz je povinen vlastník budovy, stavebník nebo společenství vlastníků doložit při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let a je povinnost ho přiložit k dokumentaci při výstavbě nových budov, větších změnách dokončených budov, při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí.

Energetický průkaz náročnosti budov obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením. Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy.