09.10.2020

Novela DPH platná od 1.9.2020

Myš
Novela nabývá účinnosti kromě ustanovení § 89 odst. 3 až 20, které se týkající zvláštního režimu pro cestovní službu a nabývají účinnosti až od 01.01.2022.
 
Změny obsaženy v novele se týkají zejména:
 
1. Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci evropské unie:
 
V rámci novely je řešeno řetězení vlastníků v rámci jednoho pohybu zboží a následně novela zavádí zákonnou úpravu situace, kdy je přeprava organizována pomocí prostředníka nebo zmocněné osoby. Na základě novely bude první dodávka od DPH osvobozena a přeprava bude přiřazena k první dodávce. Na druhou dodávku se nahlíží jako na dodávku bez přepravy a bude podléhat zdanění ale i zde je výjimka. A to, pokud prostředník je registrovaným plátcem v zemi zahájení přepravy, v tomto případě půjde o vnitrostátní dodávku bez přepravy, která je od DPH osvobozena.
 
2. Call off stock sklady - dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu
 
Režim Call off stock se aplikuje na situace, kdy při převozu zboží do jiného státu za účelem dodání konkrétnímu odběrateli nedochází k převodu vlastnického práva. Odebrání zboží zcela závisí na odběrateli, který si zboží vyzvedne dle svého uvážení a následně až tímto okamžikem (odebráním) bude se zbožím nakládat jako vlastník. 
Za předpokladu, že dojde ke splnění podmínek se nebude zboží v režimu call off stock skladu považovat za zdanitelné plnění z pohledu DPH. Odběratel tedy není povinen se registrovat k DPH již k okamžiku přesunu zboží do kladu v ČR. Po novele jsou povinnosti k DPH spojené až s momentem vyskladnění zboží, které může probíhat postupně. Aktuálně již odběratel nebude muset provádět samovyměření DPH z celé dodávky najednou ale pouze z vyskladněné části.  
 
3. Vnitrounijní obchod – osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu
 
Podmínky pro aplikování osvobození dodání zboží do jiného členského státu od DPH po novele:
 
- Pořizovatel (odběratel) zboží je osoba registrovaná k DPH v jiném členském státě. Kupující musí sdělit prodávajícímu své platné DIČ. V případě, že dodavatel daňovým identifikačním číslem nedisponuje, tak nebude možné aplikovat osvobození od DPH a je nutné DPH odvést v ČR. 
- Dodání zboží do jiného členského státu musí být vykázáno prodávajícím v souhrnném hlášení
- Zboží je přepraveno nebo odesláno do jiného členského státu EU.
 
Stanovení kombinace důkazních prostředků, na základě kterých může prodávající po předložení jednoznačně prokázat, že bylo zboží přepraveno do jiného členského státu. 
 
- Zboží je přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou. Zmocněná třetí osoba nesmí jednat na vlastní účet ale pouze na účet kupujícího či prodávajícího 
 
Důkazní prostředky dodání do jiného členského:
 
Skupiny důkazů:
 
První skupina – doklady týkající se přepravy:
Dokumenty týkající se odeslání nebo přepravy zboží, jako je podepsaný doklad nebo nákladní list CMR, náložný list, faktura za leteckou přepravu, faktura od dopravce zboží
 
Druhá skupina
Pojistka vztahující se na odeslání zboží nebo přepravu zboží nebo bankovní doklady prokazující úhradu za odeslání nebo přepravu
Notářské potvrzení ukončení přepravy v členském státě určení (úřední dokumenty vydané orgánem veřejné moci)
Potvrzení skladovatele v členském státě určení o převzetí zboží potvrzující skladování v tomto členském státě
 
Pro předkládání důkazů je také důležité, který ze subjektů zajišťuje odeslání nebo přepravu zboží:
 
Zboží odesílá nebo přepravuje prodávající (nebo třetí osoba na účet prodávajícího):
Skutečnost se prokazuje dvěma důkazy:
a) 2 doklady z první skupiny důkazních prostředků, které si neprotiřečí a jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli, nebo
b) 1 doklad z první skupina a 1 doklad ze skupiny druhé které si neprotiřečí a jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli
Zboží odesílá nebo přepravuje pořizovatel (nebo třetí osoba na jeho účet):
Kromě dvou důkazů musí prodávající mít navíc písemné potvrzení od pořizovatele v němž je uvedeno, že zboží bylo přepraveno pořizovatelem (nebo třetí osobou na jeho účet) s uvedením členského státu určení zboží. Pořizovatel poskytne prodávajícímu písemné potvrzení nejpozději 10 den měsíce následujícího po měsíci dodání. 
 
Písemné potvrzení od pořizovatele musí obsahovat:
 
datum vystavení,
jméno a adresu pořizovatele,
množství a druh zboží (dodací list),
datum a místo ukončení přepravy zboží,
v případě dodání dopravního prostředku identifikační číslo tohoto dopravního prostředku,
totožnost fyzické osoby přijímající zboží za pořizovatele.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.