28.06.2024

Nové povinnosti zaměstnavatele u DPP od 1. 7. 2024 a změny od 1. 1. 2025

Na základě novely zákona č. 163/2024 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, vyhlášené ve Sbírce zákonů 19. 6. 2024, dochází s účinností od 1. 1. 2025 k úpravám v oblasti odvodů pojistného na sociální zabezpečení u dohod o provedení práce.

Myš

Touto novelou se ruší dosud platná, ale neúčinná právní úprava, která byla schválena v rámci konsolidačního balíčku k 1. 7. 2024. Velká administrativní náročnost až neproveditelnost změn z původně schválené právní úpravy vedla ke vzniku této novely, která by měla vše zjednodušit.


I přes to jedna změna nastane už od 1. 7. 2024 a bude se týkat povinného oznamování dohod o provedení práce a popsána je podrobněji v textu níže.


Změny od 1. 7. 2024 – oznamovací a registrační povinnost zaměstnavatele

Od 1. 7. 2024 musí zaměstnavatelé evidovat a povinně oznamovat všechny zaměstnance na dohody o provedení práce a výši jejich příjmu České správě sociálního zabezpečení, bez ohledu na to, zda z dohod vzniká nebo nevzniká povinnost odvodů pojistného. Následně Česká správa sociálního zabezpečení předá informace zdravotním pojišťovnám. Oznámení se budou podávat měsíčně vždy do 20. dne následujícího měsíce. První oznámení se bude týkat červencových dohod a bude podáváno v termínu od 1. do 20. 8. 2024.


Dohody o provedení práce nově zahájené nebo probíhající v červenci se budou oznamovat od 1. do 20. 8. 2024 prostřednictvím nového formuláře s názvem Výkaz příjmů pro DPP (VPDPP). Již přihlášení zaměstnanci se znovu nepřihlašují. Formulář je dostupný na ePortálu ČSSZ, případně může být implementován do mzdových a personálních softwarů zaměstnavatele, bude součástí e-Podání VPDPP. Podrobný návod k implementaci naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/definice-e-podani-vppdpp-nove-podani-od-1.8.2024-

Pokud zaměstnavatel není zaregistrován u České správy sociálního zabezpečení, jelikož např. využíval pouze dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně, ze kterých se neodvádělo pojistné, bude se muset nově zaregistrovat, a to do 31. 7. 2024. Následně mu bude přidělen variabilní symbol a bude moci odeslat první Výkaz DPP do 20. 8. 2024 jako ostatní už zaregistrovaní zaměstnavatelé. Tiskopis k registraci naleznete na ePortálu ČSSZ.

Mimo oznamovací a registrační povinnost se do konce roku 2024 v systému odvodů pojistného nic nemění – povinnost odvodů se odvíjí od překročení hranice hrubého výdělku 10 000 Kč měsíčně při jedné nebo více dohod u jednoho zaměstnavatele. Uplatnění srážkové daně bude beze změny.

Změny od 1. 1. 2025

Od 1. 1. 2025 dochází ke změně měsíčních limitů pro odvody pojistného z dohod o provedení práce.
Pokud bude mít zaměstnanec více dohod o provedení práce, bude platit výjimka u jednoho jejich zaměstnavatele, který dohodu oznámí jako první. Na základě oznámení bude limit pro odvody pojistného z takto oznámené dohody ve výši 25 % průměrné mzdy (pro rok 2025 se předpokládá částka 11 000 Kč měsíčně). U nepodepsaného prohlášení bude do limitu srážková daň.


U ostatních dohod bude platit limit 4 000 Kč pro odvody pojistného (tento limit se v roce 2025 pravděpodobně zvýší z nynějších 4 000 Kč na 4 500 Kč). Půjde o tzv. zaměstnání malého rozsahu, jejichž princip zdanění a odvodů odpovídá současným dohodám o pracovní činnosti – do limitu srážková daň bez odvodů pojistného, nad limit zálohová daň a odvody pojistného.

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.