03.02.2023

Nová úprava pravidel ve výzvách k podání kontrolního hlášení a pravidel v sankčním systému

S účinností od 1.1.2023 bylo novelou do zákona o DPH vloženo nové pravidlo stran lhůty na reakci na výzvu správce daně, pokud je tato výzva plátci doručována do datové schránky (pokud není doručováno do datové schránky, tj. je doručováno jiným způsobem, zůstává lhůta na reakci 5 dnů). 

Myš

Lhůta pro reakci v případě doručení výzvy do datové schránky plátce činí nově 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky plátce (nikoli 17 dní od jejího doručení). Čím dříve se tedy plátce do své datové schránky přihlásí a otevře datovou zprávu, tím více času mu zbývá do konce lhůty na reakci na tuto výzvu. Samozřejmě tím není dotčena fikce doručení, která nastává po 10 dnech i přesto, že se plátce do datové schránky nepřihlásí.


Novinky jsou také v oblasti sankcí uvalovaných v souvislosti s nepodáním či opožděným podáním kontrolního hlášení.  U některých typů pokut se jejich výše snižuje na polovinu v případě, že je udělována plátci, který je fyzickou osobou, dále plátci, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí a dále plátci, který je společností s ručeným omezeným pouze s jedním společníkem, přičemž tento společník je fyzickou osobou. Tato poloviční výše pokut platí pro pokuty „na výzvu“, tj. netýká se pokuty, která vzniká, pokud plátce podá sám kontrolní hlášení opožděně, aniž by k tomu byl vyzván (tj. pokuta ve výši 1 000 Kč). Pokuty v částkách 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč se v případě výše uvedených podmínek automaticky snižují na polovinu.


Poslední novinkou, která se taktéž týká sankčního systému v oblasti nepodání či opožděného podání kontrolního hlášení, je vyloučení vzniku pokuty ve výši 1 000 Kč (opožděné podání kontrolního hlášení bez výzvy správce daně) a ve výši 10 000 Kč (opožděné podání poté, co k tomu byl plátce správcem daně vyzván) v situaci, kdy k takovému prodlení došlo u plátce v daném kalendářním roce poprvé. Doposud byla tímto způsobem prominuta pouze pokuta ve výši 1 000 Kč.
 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.