Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Koreou přináší podstatné změny

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Koreou přináší podstatné změny

V lednu 2018 podepsaly Česká republika a Korea v Soulu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Ta nahrazuje dokument z roku 1992, který již neodpovídá současnému daňovému a ekonomickému prostředí. Smlouva mimo jiné mění výši zdanění vyplácených dividend či úroků a rozšiřuje definici stálé provozovny. Počátkem srpna předložila vláda smlouvu Sněmovně k ratifikaci. Smlouva by mohla začít platit od začátku roku 2019.

Hlavní změny a novinky, které nová smlouva přinese:

Dividendy
Dividendy vyplácené rezidentovi druhého státu budou nově zdaněny v prvním státě maximálně do výše 5 % hrubé částky dividend, a to jak v případě společností, tak i fyzických osob. Dosavadní smlouva stanovuje 5% limit pouze v případě, že příjemce vlastní nejméně 25 % kapitálu společnosti vyplácející dividendy. V ostatních situacích je limit zdanění 10 %.

Úroky
Smlouva snižuje limit zdanění vyplácených úroků z původních 10 % na 5 %.

Licenční poplatky
U licenčních poplatků nedochází ke změně. Užití nebo právo na užití autorských práv k uměleckým, literárním a vědeckým dílům zůstává v zemi zdroje i nadále osvobozeno. U patentů, ochranných známek či průmyslového zařízení se maximální sazba 10 % rovněž nemění.

Stálá provozovna
Nové znění smlouvy mění v určitých ohledech podmínky vzniku stálé provozovny. Nově definuje tzv. službovou stálou provozovnu. Ta vzniká tehdy, pokud jsou služby poskytovány na území druhého státu po jedno nebo více období přesahující v úhrnu devět měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období. Rovněž dochází ke změně časového testu u stálé provozovny – staveniště. Dosavadní limit 9 měsíců se prodlužuje na 12 měsíců.

Vyloučení dvojího zdanění
Nově je korejská společnost u dividend přijatých od českého rezidenta oprávněna zohlednit při zápočtu nejenom srážkovou daň, nýbrž i českou daň ze zisků společnosti, z nichž se dividendy vyplácí. Tato výhoda se vztahuje na společnosti vlastnící alespoň 25% podíl na kapitálu nebo hlasovacích právech.

Obecně z dalších článků smlouvy:
Nově bude moci stát zdroje zdanit zisky z prodeje cenných papírů nebo podílů na společnosti, která je v daném státě rezidentem, pokud majetek takové společnosti tvoří více než z 50 % nemovitý majetek umístěný na jeho území.
V souladu s aktuálním vývojem a novou mezinárodní legislativou nebudou výhody plynoucí ze smlouvy přiznány, pokud by jejich získání bylo jedním z hlavních cílů souvisejících s daným opatřením nebo transakcí.
Smlouva vejde v platnost po ratifikačním procesu v obou zemích, nicméně účinná bude nejdříve od 1. ledna následujícího roku. Pokud se ratifikační proces stihne do konce roku 2018, lze novou smlouvu aplikovat od roku 2019. V opačném případě se účinnost posune o rok.

27. Září, 2018

Další novinky

27. Září, 2018

Účast na daňovém podvodu prokazuje vždy správce daně

Nejvyšší správní soud (NSS) se ve svém rozsudku zabýval případem, kdy správce daně odmítl přiznat daňovému...

Detail novinky
27. Září, 2018

Český obchodní rejstřík propojen s rejstříky evropských zemí

Český obchodní rejstřík se od jara letošního roku stal součástí evropského systému propojení obchodních...

Detail novinky