27.09.2018

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Koreou přináší podstatné změny

Myš

V lednu 2018 podepsaly Česká republika a Korea v Soulu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Ta nahrazuje dokument z roku 1992, který již neodpovídá současnému daňovému a ekonomickému prostředí. Smlouva mimo jiné mění výši zdanění vyplácených dividend či úroků a rozšiřuje definici stálé provozovny. Počátkem srpna předložila vláda smlouvu Sněmovně k ratifikaci. Smlouva by mohla začít platit od začátku roku 2019.

Hlavní změny a novinky, které nová smlouva přinese:

Dividendy
Dividendy vyplácené rezidentovi druhého státu budou nově zdaněny v prvním státě maximálně do výše 5 % hrubé částky dividend, a to jak v případě společností, tak i fyzických osob. Dosavadní smlouva stanovuje 5% limit pouze v případě, že příjemce vlastní nejméně 25 % kapitálu společnosti vyplácející dividendy. V ostatních situacích je limit zdanění 10 %.

Úroky
Smlouva snižuje limit zdanění vyplácených úroků z původních 10 % na 5 %.

Licenční poplatky
U licenčních poplatků nedochází ke změně. Užití nebo právo na užití autorských práv k uměleckým, literárním a vědeckým dílům zůstává v zemi zdroje i nadále osvobozeno. U patentů, ochranných známek či průmyslového zařízení se maximální sazba 10 % rovněž nemění.

Stálá provozovna
Nové znění smlouvy mění v určitých ohledech podmínky vzniku stálé provozovny. Nově definuje tzv. službovou stálou provozovnu. Ta vzniká tehdy, pokud jsou služby poskytovány na území druhého státu po jedno nebo více období přesahující v úhrnu devět měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období. Rovněž dochází ke změně časového testu u stálé provozovny – staveniště. Dosavadní limit 9 měsíců se prodlužuje na 12 měsíců.

Vyloučení dvojího zdanění
Nově je korejská společnost u dividend přijatých od českého rezidenta oprávněna zohlednit při zápočtu nejenom srážkovou daň, nýbrž i českou daň ze zisků společnosti, z nichž se dividendy vyplácí. Tato výhoda se vztahuje na společnosti vlastnící alespoň 25% podíl na kapitálu nebo hlasovacích právech.

Obecně z dalších článků smlouvy:
Nově bude moci stát zdroje zdanit zisky z prodeje cenných papírů nebo podílů na společnosti, která je v daném státě rezidentem, pokud majetek takové společnosti tvoří více než z 50 % nemovitý majetek umístěný na jeho území.
V souladu s aktuálním vývojem a novou mezinárodní legislativou nebudou výhody plynoucí ze smlouvy přiznány, pokud by jejich získání bylo jedním z hlavních cílů souvisejících s daným opatřením nebo transakcí.
Smlouva vejde v platnost po ratifikačním procesu v obou zemích, nicméně účinná bude nejdříve od 1. ledna následujícího roku. Pokud se ratifikační proces stihne do konce roku 2018, lze novou smlouvu aplikovat od roku 2019. V opačném případě se účinnost posune o rok.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.