11.04.2023

Nová povinnost zaměstnavatelů

Od 1.4.2023 byl novelizován zákon 66/2022 Sb. známý též jako lex Ukrajina. Tato novelizace přináší zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany povinnost přihlašovat tyto zaměstnance na OSSZ, pokud u nich vykonávají pracovní poměr na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu. Povinnost přihlašovat se vztahuje i na cizince požívající dočasné ochrany zaměstnané na základě dohody o pracovní činnosti.

Myš

Oznámení o nástupu do zaměstnání se bude podávat i bez ohledu na to, zdali vzniká účast na nemocenském pojištění. Z toho plyne, že budou evidovány i dosud nepojištěné osoby. V tomto případě může vzniknout i povinnost registrace zaměstnavatelů u ČSSZ, kteří až do teď zaměstnávali pouze osoby nepojištěné.


Lhůta:
- Do účinnosti novely (tj. do 1. 4. 2023) byli přihlašováni pouze zaměstnanci, kterým vznikla účast na nemocenském pojištění, a to standartním způsobem.


- Od data účinnosti novely (tj. od 1. 4. 2023) je povinností i hlásit nástup cizinců požívajícím dočasnou ochranu a kteří jsou z titulu pracovněprávních vztahů nepojištění. Oznámení se podává standartním formulářem tzn. formulář „oznámení o nástupu do zaměstnání“ ve lhůtě 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance – cizince s dočasnou ochranou do zaměstnání.


- 8 denní lhůta pro registraci také platí pro zaměstnavatele, kteří zatím registrováni nebyly, ale z titulu zaměstnávání nepojištěného cizince s dočasnou ochranou jim nově povinnosti registrace vzniká. 8 denní lhůta ovšem platí v případě nástupu nových zaměstnanců až po 1. 4. 2023 a nezaměstnávání výše zmíněných zaměstnanců před 1. 4. 2023.


Zaměstnavatelé, kteří mají již výše zmíněné zaměstnance zaměstnané před datem 1. 4. 2023 a jejich činnost byla pro zaměstnavatele nepojištěná (tzn. nebyl dosud zaměstnanec přihlášen) mají povinnost nahlásit nástup takového zaměstnance stejným způsobem jako bylo zmíněno v článku výše. Rozdílem je ovšem lhůta do kdy mohou zaměstnavatelé tyto zaměstnance přihlásit. Lhůta činní 30 kalendářních dnů od 1. 4. 2023. Povinnost nahlásit neplatí pro zaměstnavatele pouze v případě, že takovýto pracovní poměr do 30 kalendářních dnů od účinnosti novely skončí.


Zároveň zaměstnavatelé, kteří takto nově musí dopřihlásit již zaměstnané zaměstnance mají povinnost samotné registrace u ČSSZ ve lhůtě 30 kalendářních dnů od účinnosti novely (za předpokladu, že ještě zaregistrování nejsou). Ovšem i tu platí stejná výjimka a sice, že zaměstnavatel se registrovat nemusí, pokud do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona všechny takovéto pracovní poměry ukončí.


Zaměstnání malého rozsahu = zaměstnání u kterého není splněna podmínka sjednaného příjmu alespoň ve výši 4 000kč/měsíc. Zaměstnanec v měsících, kdy příjmu nedosáhl, není pojištěn.
 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.