07.06.2023

Nejdůležitější očekávané změny v daních a nový konsolidační balíček

Přinášíme Vám očekávaný obsah daňových změn v prozatím neschváleném daňovém balíčku.

Myš

Rozšíření daňové progrese
Roční hranice pro uplatnění 23% sazby daně by se měla snížit na třicetišestinásobek průměrné měsíční mzdy. Doposud se 23% sazba daně uplatňovala u příjmů, které přesáhly čtyřicetiosminásobek průměrné měsíční mzdy.

Změny v uplatnění srážkové daně u DPP
U příjmů z dohod o provedení práce nebude srážková daň dle § 6 odst. 4 ZDP vázána na pevně stanovenou částku 10 000 Kč. Místo toho bude záviset na částce, která je relevantní pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, a to 25 % průměrné mzdy stanovené zákonem o nemocenském pojištění.

Snížení státní podpory stavebního spoření u stávajících a nových smluv 
Navrhuje se snížení státní podpory pro nové i stávající smlouvy stavebního spoření na 1 000 Kč ročně. V současnosti činí státní podpora maximálně 2 000 Kč ročně.

Zvýšení daně z příjmů právnických osob 
Vláda navrhuje zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 % na 21 %, čímž se přiblížíme evropskému průměru, neboť současná sazba patří mezi nižší ve srovnání s EU. Toto navýšení o dva procentní body představuje podle úpravy rozpočtového určení daní 100% příjem státního rozpočtu.

Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance 
Nový ozdravný balíček zavádí pro zaměstnance opětovné placení nemocenského pojištění ve výši 0,6 % z hrubé mzdy. To znamená, že od ledna 2024 by se celkové odvody na sociální pojištění u zaměstnance zvýšily z 6,5 % na 7,1 %.

Zvýšení daně z nemovitých věcí a zavedení pravidelné valorizace 
Návrh zvýšení sazby daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek, přičemž veškeré tyto příjmy budou příjmem státního rozpočtu. Současně bude zavedena automatická valorizace daňové povinnosti na základě inflace.

Zrušení některých odpočtů a slev na dani
Omezení výjimek na dani z příjmů právnických osob i fyzických osob
Vláda navrhuje omezit daňovou uznatelnost odpisů osobních automobilů pro podnikatelské účely na maximálně 2 miliony Kč z ceny vozidla. Obdobně by byl limit stanoven i pro uznatelnost nákladů na finanční leasing.
Zrušení či snížení úlev na dani z příjmů fyzických osob
Zrušení odpočtu příspěvku zaplaceného odborové organizaci.
Zrušení odpočtu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
Sleva na dani na manžela/manželku bude omezena pouze pro ty, kteří pečující o dítě do tří let věku.
Zrušení slevy na dani pro studenta.
Sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení, tzv. školkovné.
Zrušená daňová uznatelnost tichého vína jako daru do 500Kč na reprezentaci.
Zahrnutí všech selektivních výjimek do obecného ročního limitu.

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce 
Navrhuje se stanovení dvou limitů pro účast zaměstnance na pojištění při práci na základě dohody o provedení práce (DPP), což ovlivní také platbu pojistného na sociální zabezpečení. 
První limit se bude vztahovat na DPP u jednoho zaměstnavatele a bude činit 25 % průměrné mzdy. 
Druhý limit, který je vyšší, bude platit pro účast na pojištění při současném výkonu více DPP u více zaměstnavatelů a bude činit 40 % průměrné mzdy. 
Překročení těchto limitů povede k povinnosti odvádět pojistné. K účelu kontroly těchto opatření bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech 
Návrh ponechává stávající osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nepodléhajících zdanění pro fyzické osoby do výše 100 000 Kč za zdaňovací období. Zároveň se nově stanovuje, že pro příjmy z prodeje cenných papírů nebo podílů ve společnostech, které splňují časový test 3 nebo 5 let mezi nabytím a prodejem, bude stanoven limit 40 000 000 Kč jako dostatečná hranice pro prodeje podílů ve startupech a rodinných firmách.

Redukce sazeb DPH a snížení daně 
Navrhované opatření zahrnuje snížení počtu sazeb DPH na 21 % a 12 % a přesun vybraného zboží a služeb z nižší sazby do vyšší sazby DPH a naopak. Zároveň vláda navrhuje zcela osvobodit od DPH dodání knih.

Úprava odvodové zátěže OSVČ 
Návrh na zvýšení odvodové zátěže OSVČ, a to konkrétně v podobě postupného zvýšení minimálního vyměřovacího základu ze současných 25% průměrné mzdy na 40 % průměrné mzdy. Všech osob výdělečně činných se dotkne zvýšení procentuální hranice základu daně pro výpočet odvodů pojistného ze stávajících 50 % na 55 % základu daně.
 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2023-05-11_Priloha-k-TZ-k-Ozdravnemu-balicku_v06.pdf

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.