30.09.2022

Navýšení stravného - peněžitý a nepeněžitý příspěvek na stravování

Od 20.8.2022 došlo k navýšení horního limitu stravného ve státní sféře z 118 Kč na 142 Kč. Což zapříčinilo i navýšení příspěvku na stravování. Do 19.8. 2022 byl příspěvek na stravování ve výši 82,60 Kč, nově od 20.8.2022 je výše příspěvku na stravování ve výši 99,40 Kč.

Myš

Nejprve, než se dostaneme k problematice navýšení stravného, je potřeba si určitě připomenout základní rozdělení příspěvku na stravování.


Příspěvek na stravování lze rozdělit na peněžitý a nepeněžitý.


1. Nepeněžitý příspěvek na stravování
- nejčastěji poskytován zaměstnavatelem zaměstnanci formou stravenky,
- z pohledu zaměstnance se jedná o osvobozený příjem, a to až do výše 100 % nepeněžního příjmu,
- z pohledu zaměstnavatele se jedná o daňově účinný náklad do výše 55 % hodnoty stravenky, pokud přispívá nad oněch 55 %, tak se pro něj jedná o daňově neúčinný náklad. Zároveň ale musí být pro daňovou uznatelnost splněna i druhá podmínka, a to ta, že oněch 55 % nepřesáhne (nově zvýšený) horní limit stravného. Pak je daňově uznatelná jen částka do výše horního limitu stravného, který od 20.8 činí částku 99,40 Kč. Zbytek se stává nedaňovým nákladem,
- pokud je zaměstnanec na homeoffice, má taktéž nárok na stravenku. Správně by se ale měla evidovat jeho/její odpracovaná doba,
- nejvýhodněji momentálně vychází stravenka ve výši 180 Kč,
- nevýhodou můžou být poplatky distribučním firmám a také omezený počet subjektů, který stravenky přijímá.

2. Peněžitý příspěvek na stravování
- poskytován ve finanční formě,
- u zaměstnavatele je v plné výši daňově uznatelný, a to i když přesahuje hranici stravného. Jedinou podmínkou ke splnění daňové uznatelnosti příspěvku je splnění minimální pracovní doby zaměstnance za jednu směnu (minimální pracovní doba je stanovena ve výši 3 hodin). Pokud by odpracoval zaměstnanec méně než 3 hodiny, ale i tak dostal peněžitý příspěvek na stravování proplacen, tak se pro něj jedná o osvobozený příjem do limitu, nad limit zdaněn, ale pro zaměstnavatele se jedná o daňově neuznatelný náklad,
-  u zaměstnance je osvobozen do určité výše, která se odvíjí od horního limitu stravného ve státní sféře,
- pokud je výše limitu stravného překročena, jedná se o zdanitelný příjem na straně zaměstnance, který podléhá i odvodům na sociálním a zdravotním pojištění,
- 1 směna = 1 příspěvek (a to i když je pracovní směna různě dlouhá),
- nárok na peněžitý příspěvek na stravování má i jednatel (ovšem platí podmínka evidence odpracované doby),
- nárok na peněžitý příspěvek vzniká i při homeoffice,ale i zde je potřeba evidence odpracované doby.


Co se změnilo?


Od 20.8.2022 došlo k navýšení horního limitu stravného ve státní sféře z 118 Kč na 142 Kč. Což zapříčinilo i navýšení příspěvku na stravování. Do 19.8. 2022 byl příspěvek na stravování ve výši 82,60 Kč, nově od 20.8.2022 je výše příspěvku na stravování ve výši 99,40 Kč.
Z pohledu nepeněžitého příspěvku došlo tím pádem k navýšení maximální výše daňově uznatelnosti stravenky, a proto je momentálně nejvýhodnější stravenka v nominální výši 180 Kč (55 % z 180 Kč = 99 Kč, horní limit stravného 99,40 Kč). 
U peněžitého příspěvku na stravování došlo logicky k totožnému navýšení. To znamená, že momentálně zaměstnanec může obdržet ve výplatě vyšší částku, která mu nebude podléhat odvodům a ani daňové povinnosti. Výše je opět 99,40 Kč.
Příspěvky za 8. měsíc, kdy změna začala platit, lze do výplaty rozdělit jednoduše. Do 19.8.2022 (včetně) postupovat dle starého limitu stravného a od 20.8.2022 postupovat již podle nového limitu.
 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.