FB
29.01.2020

Navýšení minimální mzdy

Myš

Minimální mzda meziročně vzrostla o 1 250 Kč na částku 14 600 Kč. Minimální mzda má vliv např. na platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, které nemají zdanitelné příjmy. Platba v roce 2019 u těchto osob činila 1 803 Kč, od ledna roku 2020 se tato částka zvýšila na 1 971 Kč.


Co se týká daňového hlediska tak minimální mzda ovlivňuje hned několik oblastí:


Podmínka pro nárok na daňový bonus na dítě (§35 ZDP) – aby poplatníky mohl získat nárok na daňový bonus, musí jeho příjmy dosáhnout alespoň na šestinásobek minimální mzdy. Pro rok 2020 činí tato částka 87 600 Kč. Příjmy v tomto případě představují příjmy ze zaměstnaní a příjmy z podnikaní (§6 a §7 ZDP).


Sleva za umístění dítěte §35bb ZDP – maximálně za jedno dítě lze uplatnit slevu do výše minimální mzdy (tj. 14 600 Kč).


Pravidelně vyplácené důchody – jsou osvobozeny do výše 36násobku minimální mzdy (pro rok 2020 částka činí 525 600 Kč).